ESG szansą na nowe usługi

Wzrost przychodów, ale też wyzwania kadrowe i niejasności legislacyjne – czyli jak na branżę wpłynie nowa dyrektywa.

Publikacja: 18.04.2024 20:00

Obowiązkowi wynikającemu z dyrektywy CSRD podlegać będzie docelowo około trzech tysięcy firm w Polsc

Obowiązkowi wynikającemu z dyrektywy CSRD podlegać będzie docelowo około trzech tysięcy firm w Polsce

Foto: Adobe Stock

Ostatnie lata to okres wielu nowych regulacji związanych z zawodem biegłego rewidenta. Od sześciu lat branża stosuje Międzynarodowe Standardy Badania, które już zdążyły przejść zmiany i nowelizacje. Z kolei osiem lat temu uchwalono nową ustawę o biegłych rewidentach, wprowadzającą szereg rewolucyjnych zmian.

– Średnio co dwa lata zmieniany lub nowelizowany jest Kodeks Etyki, a nowe zasady systemu zarządzania jakością firm audytorskich w styczniu tego roku świętowały rok obowiązywania – wymienia Anna Ławniczak, partner w UHY ECA. Dodaje, że nowe obowiązki i regulacje są wpisane w zawód biegłego rewidenta, a sukces firmy audytorskiej w dużej mierze zależy od tego, jak szybko jest ona w stanie wdrożyć te zmiany.

Czytaj więcej

Poznaliśmy najlepszych audytorów w Polsce. Ranking „Rzeczpospolitej”

Szanse i wyzwania

Przed biegłymi rewidentami postawiono kolejne zadanie: atestację sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju, którego obowiązek wprowadza dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Pierwsze usługi będą wykonywane na przełomie bieżącego i 2025 r. Wyzwań nie brakuje. Przedstawiciele branży zwracają uwagę na brak implementacji dyrektywy do przepisów krajowych (czas mija 6 lipca 2024 r.), brak standardu dedykowanego nowemu rodzajowi atestacji jak również na niewystarczającą liczbę osób posiadających odpowiednią wiedzę, o doświadczeniu nie wspominając. Wyzwaniem jest też wypracowanie takiej metodologii, która będzie uwzględniała specyfikę (np. sektor działania) audytowanych przedsiębiorstw i sprosta nowym standardom. Sprawy nie ułatwia spora złożoność wskaźników ESG, rozproszenie danych źródłowych czy też wymóg weryfikacji danych w kontekście tzw. łańcucha wartości.

– Powodzenie weryfikacji raportów ESG będzie też w dużym stopniu zależało od gotowości przedsiębiorstwa – podkreśla Marek Gajdziński, partner i szef działu audytu w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Dodaje, że grono potencjalnych odbiorców raportów ESG wydaje się być znacznie szersze niż w przypadku sprawozdawczości finansowej.

Wyzwań związanych z ESG nie brakuje, ale branża sygnalizuje, że to dla niej zarazem duża szansa na poszerzenie portfela usług i wzrost przychodów.

– ESG to szansa, szansa i jeszcze raz szansa. Jako zawód jesteśmy przygotowani do badań raportów ESG najlepiej ze wszystkich zawodów – ocenia Jan Letkiewicz, partner zarządzający działem audytu w Grant Thorntonie. Dodaje, że weryfikacja sprawozdań ESG wymaga wiedzy audytorskiej, którą branża już ma.

– Nowej materii się nauczymy, tak jak kiedyś nauczyliśmy się jako zawód konsolidacji, potem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a następnie Międzynarodowych Standardów Audytu czy tagowania sprawozdań i ESEF. I wielu innych rzeczy w międzyczasie. Jak nie my, to kto – podsumowuje.

Maraton, nie sprint

Nowemu obowiązkowi wynikającemu z dyrektywy docelowo podlegać będzie około 3 tys. spółek w Polsce, a w całej UE około 50 tys.

Choć przedsiębiorstwa dużo mówią o zrównoważonym rozwoju, to wiele wskazuje, że nie jest on ich priorytetem – wynika z badania EY. Połowa ankietowanych twierdzi, że realizuje wyłącznie krótkoterminowe cele finansowe, ograniczając wydatki na programy związane ze zrównoważonym rozwojem.

– Już dane z zeszłorocznego badania EY Sustainable Value Study pokazały, że mediana roku docelowego dla osiągnięcia założeń klimatycznych przez firmy to obecnie 2050 r. W poprzedniej edycji był to rok 2036. Na znaczne wydłużenie przekłada się spadek zaangażowania w działania związane z ESG zauważalny również wśród polskich przedsiębiorców – mówi Jerzy Buzek, partner w dziale audytu EY. Dodaje, że będą oni jednak systematycznie dyscyplinowani przez regulatorów do większej aktywności w kwestiach środowiskowych, społecznych i etycznych. Zmusi to zarządy firm do włączenia ESG w strategię działania.

ESG to długofalowy trend. Na dłuższą metę opłaca się wszystkim: wspomaga walkę o powstrzymanie zmian klimatycznych, zwiększa poszanowanie praw pracowników i lokalnej społeczności, wspiera wizerunek firmy, jej wyniki (niższe koszty, lepszy dostęp do finansowania) oraz wycenę (niższa premia za ryzyko).

Ostatnie lata to okres wielu nowych regulacji związanych z zawodem biegłego rewidenta. Od sześciu lat branża stosuje Międzynarodowe Standardy Badania, które już zdążyły przejść zmiany i nowelizacje. Z kolei osiem lat temu uchwalono nową ustawę o biegłych rewidentach, wprowadzającą szereg rewolucyjnych zmian.

– Średnio co dwa lata zmieniany lub nowelizowany jest Kodeks Etyki, a nowe zasady systemu zarządzania jakością firm audytorskich w styczniu tego roku świętowały rok obowiązywania – wymienia Anna Ławniczak, partner w UHY ECA. Dodaje, że nowe obowiązki i regulacje są wpisane w zawód biegłego rewidenta, a sukces firmy audytorskiej w dużej mierze zależy od tego, jak szybko jest ona w stanie wdrożyć te zmiany.

Pozostało 82% artykułu
Biznes
Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"
Biznes
USA chcą złagodzenia ograniczeń dotyczących marihuany
Biznes
Wielka Brytania wreszcie ma pierwszego „muzycznego miliardera"
Biznes
Lada dzień do Poczty Polskiej wpłynie wielki przelew. Uratuje molocha?
Biznes
Warto mieć zielone miasto