Ograniczenia umowy o zamówienie publiczne

Prawo zamówień publicznych wprowadza określone wymogi co do treści umów o zamówienie publiczne, których przedmiotem jest wykonanie względnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Publikacja: 23.02.2024 02:00

Ograniczenia umowy o zamówienie publiczne

Foto: Adobe Stock

Realizacja robót budowanych w ramach procesu inwestycyjnego prowadzonego przez inwestora zobowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) ma swoją specyfikę. Co do zasady, wykonawca robót budowlanych musi zostać wyłoniony w otwartym, zapewniającym zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Co istotne, błędy a nawet wątpliwości powstałe w toku przygotowania, czy przeprowadzenia postępowania zamówieniowego mogą w negatywny sposób wpłynąć na proces inwestycyjny np. opóźnić go, doprowadzić do odpowiedzialności uprawnionych przedstawicieli inwestora (zamawiającego) z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych albo doprowadzić do utraty dofinansowania ze środków unijnych lub środków z dotacji z krajowych środków publicznych (o ile inwestor otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara