Długo wyczekiwane i szeroko komentowane przepisy tzw. Digital Markets Act (pol. Akt o Rynkach Cyfrowych) weszły w życie w 1 listopada 2022 tj. po około dwóch latach od przedstawienia pierwszego projektu przez Komisję Europejską (KE), natomiast przepisy te zaczną obowiązywać od 2 maja 2023 r. Mowa tu o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 („DMA”).