Doktor Anna Banaszewska to radca prawny. Za cel obrała sobie edukację i świadczenie pomocy w zakresie praw pacjenta. Jest członkinią Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej, którą wspiera prawnie od pięciu lat. Współpracuje też z rzecznikiem praw pacjenta. Prowadzi bezpłatne szkolenia na rzecz osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej – w tym w czasie Covid-19. Tych, których nie stać na usługi profesjonalnego pełnomocnika, wspomaga w prowadzeniu spraw m.in. o dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa dostępu do leku czy praw uczestników badań klinicznych. Dr Banaszewska to nie tylko zawodowa prawniczka, ale i farmaceutka oraz magister ekonomii.

Kolejna laureatka to obrończyni praw kobiet. Choć Kamila Ferenc w pełni nie weszła w prawnicze korporacyjne tryby – jest aplikantką adwokacką – to inicjatywy, w których bierze udział, imponują. Współtworzy m.in. Fundację przeciwko Kulturze Gwałtu, w której bezpłatnie udziela pomocy prawnej pokrzywdzonym przemocą seksualną. W Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny prowadzi natomiast sprawy o dostęp do przerywania ciąży, antykoncepcji, badań prenatalnych. W 2018 r. wraz z innymi prawnikami opracowała projekt biznesowy „»Prawo do Prawa« - kancearia zaangażowana społecznie". Inicjatywa miała na celu obsługę klientów komercyjnych, a dochody z niej posłużyły pokrywaniu kosztów prowadzenia pro bono spraw ważnych dla ochrony praw człowieka i interesu społecznego.

Adwokat Tomasz Wiliński to prawnik zaangażowany w wiele inicjatyw. W swojej pracy walczy z przejawami ksenofobii oraz nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu edukacyjnego kierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym „Dzieciaki, adwokat, kto to taki?", ale też bierze udział wespół m.in. Fundacją Greenpeace w pracach zespołu zaangażowanego w walkę ze smogiem w stolicy. W ostatnim roku dał się poznać szerokiej opinii publicznej jako prawnik walczący o prawa człowieka w związku z protestami na Białorusi, a także jako obrońca zatrzymanych w sierpniu 2020 r. podczas protestów osób LGBT oraz na protestach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Czy pracę w największej firmie prawniczej w kraju i obsługę największych transakcji nieruchomościowych da się pogodzić z zaangażowaniem w działalność społeczną? Mecenas Olga Ziegler udowadnia, że tak. Jak mówią jej współpracownicy z kancelarii Dentons, to siła napędowa, inicjatorka i organizatorka całej serii wydarzeń i projektów realizowanych w ich firmie na rzecz inkluzywności i różnorodności. Zaangażowana jest w prawną pomoc pro bono udzielaną organizacjom LGBTQ+.