fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Protokół elektroniczny: pokaz z udziałem ministra Kwiatkowskiego

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Zamiast pisemnego protokołu z rozprawy sporządzony zostanie plik dźwiękowy bądź audiowizualny. Zakończenie wdrażania programu protokołu elektronicznego zaplanowane jest na 2013 r.
- Od wielu lat rozprawy sądowe z powodzeniem nagrywane są w Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Z czasem rozwiązanie to zostało wprowadzone także w innych państwach Unii Europejskiej, w tym m. in. we Włoszech, Hiszpanii i Estonii. Doświadczenia tych krajów wskazują, że wdrożenie protokołu elektronicznego istotnie wpływa na skrócenie czasu trwania postępowań sądowych. Głęboko wierzę, że rozwiązanie, które uruchamiamy, także w Polsce skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw w sądach przynajmniej o 1/3 – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie prezentacji wdrażanych rozwiązań.
Prezentacja miała miejsce dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowana została rozprawa rejestrowana za pomocą wdrażanego w sądach systemu nagrywania rozpraw (protokół elektroniczny) oraz portale orzeczeń i informacyjny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Dokonana została również prezentacja systemu transkrypcji oraz omówiono najważniejsze założenia wdrażanego systemu i jego funkcjonalności.
- Wdrażanie protokołu elektronicznego to zaplanowany na kilka lat program. Jego zakończenie zaplanowane jest na 2013 r. – zapowiedział Minister Sprawiedliwości. - Aby system był skutecznie stosowany niezwykle ważne jest odpowiednie przeszkolenie sędziów. Dojdzie do niego jeszcze w tym roku – dodał Krzysztof Kwiatkowski. Do dzisiaj system umożliwiający nagrywanie na salach rozpraw został zainstalowany w prawie 350 salach sądowych w całej Polsce. W kolejnych miesiącach system będzie instalowany w pozostałych salach sądów okręgowych. W przyszłym roku wyposażenie trafi także do większości sal sądów rejonowych. W sumie, do końca tego roku sale rozpraw w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych w sądach okręgowych i apelacyjnych zostaną wyposażone w kamery, mikrofony, monitory oraz urządzenia i oprogramowanie służące do ich obsługi. - To niezwykle ważny moment dla wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim dla obywateli oczekujących łatwiejszego dostępu do sądów. Nagrywanie rozpraw to jeden z najważniejszych projektów ostatnich lat. Cieszę się, że możemy dzisiaj zainaugurować jego uruchomienie – przypomniał Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Koszt wdrożenia całości projektu (do 2013 r.) to 150 mln złotych.

Jak wyglądał będzie protokół elektroniczny?

Zamiast pisemnego protokołu z rozprawy sporządzony zostanie plik dźwiękowy bądź audiowizualny. W sprawach rozpoznawanych przez sądy okręgowe nagrywany będzie zarówno dźwięk, jak i obraz, a w sprawach, które trafiły do sądów apelacyjnych - jedynie dźwięk. Sędzia nie będzie dyktował protokolantowi treści protokołu, w związku z tym rozprawa potrwa znaczniej krócej niż tradycyjnie. Wszystkie wypowiedzi stron postępowania i innych osób uczestniczących w postępowaniu zostaną zaprotokołowane, czyli nagrane. Zadaniem protokolanta będzie czuwanie nad tym, aby protokół elektroniczny, czyli nagranie, został prawidłowo sporządzony. Umożliwia to specjalne oprogramowanie zainstalowane na komputerze protokolanta. Za jego pomocą protokolant będzie sporządzał „spis treści" nagrania, czyli tzw. adnotacje. Protokolant będzie także sporządzał szczątkowy protokół pisemny, który zostanie wydrukowany (tzw. protokół skrócony). Protokół skrócony zawierał będzie m. in. oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmianki co do jawności. W razie konieczności istniała będzie możliwość odtworzenia nagrania do tej pory sporządzonego podczas trwającej rozprawy. Sprzęt zainstalowany na sali rozpraw oraz system informatyczny umożliwią ponadto dokonywanie wideokonferencji na odległość, zaprezentowanie dowodu elektronicznego bądź obrazu z kamery dokumentowej. Nagrywanie na salach rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a tym samym wprowadzeniu do polskiej procedury cywilnej protokołów elektronicznych z zapisem przebiegu rozpraw sądowych. Więcej w serwisie: Prawnicy, doradcy i biegli » Sędziowie i sądy » Sądy i trybunały » Sądy powszechne
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA