fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rodzic bez prawa do zwrotu podatku VAT, gdy remontuje dom swojego dziecka

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Matka, która remontuje dom należący do jej niepełnoletniego dziecka, nie może odzyskać VAT za materiały budowlane
Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (numer interpretacji IBPBII/2/415-482/11/HS) wydanej na wniosek kobiety, która jest przedstawicielką ustawową niepełnoletniej córki.
Dziewczynka otrzymała w 1996 r. w darowiźnie dom, w którym wspólnie zamieszkały. Jej matka przeprowadziła gruntowny remont budynku w latach 2004 – 2009. Następnie złożyła wniosek o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W jej opinii  może ubiegać się o zwrot VAT, gdyż ma prawo do użytkowania domu i opieki nad małoletnią córką.
Inne stanowisko zajął jednak dyrektor Izby Skarbowej, który uznał, że bycie ustawowym przedstawicielem dziecka nie daje matce żadnego tytułu prawnego do nieruchomości będącej własnością tego dziecka.
W świetle art. 12 kodeksu cywilnego dzieci, które nie ukończyły 13 lat, nie mają zdolności do czynności prawnych. Z kolei ograniczoną zdolność mają małoletni powyżej 13. roku życia.
Artykuł 98 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga, to każde może działać samodzielnie jako jego przedstawiciel ustawowy.
Dyrektor IS przypomniał, że kwestie rekompensaty dla  inwestorów indywidualnych reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (DzU  nr 177, poz. 1468, ze zm.). Do końca 2010 r. osoby fizyczne mogły odzyskać 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur. Od 1 stycznia 2011 r. wskaźnik ten wynosi 65,22 proc.
W przedstawionej sytuacji wydatki na zakup materiałów budowlanych poniesione zostały przez wnioskodawczynię i udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na jej imię i nazwisko. Zostało więc spełnione jedno z kryteriów określonych w przepisach ustawy o zwrocie VAT osobom fizycznym. To jednak nie wystarczy.
Innym warunkiem ubiegania się o zwrot podatku jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego mieszkania. Tymczasem dom należy do córki wnioskodawczyni, nie do niej samej. W tej sytuacji kobieta nie może oczekiwać zwrotu podatku, mimo że  jest prawnym opiekunem córki, gdyż złożyła wniosek na swoje imię i nazwisko.
Numer interpretacji IBPBII/2/415-482/11/HS
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA