fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nierzetelność nie pozbawia podatnika praw

Rzeczpospolita
Nadużycia podatkowe nie przekreślają możliwości korzystania z dobrodziejstwa wyroku Trybunału Konstytucyjnego
Tak 15 września 2011 uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 481-482/10) w sprawie rozliczenia PIT za 2000 i 2001 r.
Spór dotyczył możliwości skorzystania przez małżonków G. z korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r. (sygn. K 45/01). Dotyczył on praw nabytych zakładów pracy chronionej. Trybunał uznał, że ustawodawca, likwidując z końcem listopada 1999 r. preferencje podatkowe dla zakładów pracy chronionej, nie zadbał o przepisy przejściowe dla podatników, którzy rozpoczęli długofalowe inwestycje.
Firma prowadzona przez małżonków G. status zakładu pracy chronionej uzyskała na trzy kolejne lata w lipcu 1999 r. Kupili działkę i rozpoczęli przygotowania do nowej inwestycji. Uważali, że mają prawo do skorzystania z dobrodziejstwa wyroku TK.
Fiskus był innego zdania. W jego ocenie przedsiębiorstwo podatników przed 30 listopada 1999 r., tj. przed wejściem w życie nowelizacji znoszącej przywileje dla zakładów pracy chronionej, nie było w trakcie prowadzenia długookresowych przedsięwzięć na rzecz zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Po zmianie przepisów nie mogli więc korzystać z preferencji na zasadzie praw nabytych.
W pierwszym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał rację fiskusowi. NSA uznał jednak, że podatnicy rozpoczęli długoterminowe inwestycje i obejmuje ich wyrok TK.
Związany orzeczeniem NSA sąd pierwszej instancji orzekł na korzyść podatników. Fiskus jednak nie dawał za wygraną i sprawa ponownie trafiła do NSA. W skardze kasacyjnej fiskus argumentował, że podatnicy nie mogą korzystać z dobrodziejstwa wyroku TK, ponieważ dopuścili się nadużyć podatkowych. W latach 2000- 2001 zawyżyli bowiem koszty uzyskania przychodu łącznie na kwotę ponad 4 mln zł.
Sąd kasacyjny nie zgodził się, że podatników nadużywających prawa nie dotyczą korzystne orzeczenia TK.
- Jeżeli organy podatkowe stwierdziły, że były nadużycia podatkowe, to mogą wyciągnąć konsekwencje, dokonując wymiaru podatku -  podkreślił sędzia NSA Tomasz Zborzyński. Nie zmienia to faktu, że prawo do skorzystania z ochrony przewidzianej w wyroku TK i nadużycia w rozliczeniu podatków to dwie niezależne od siebie kwestie.
Wyroki są prawomocne.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA