fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odliczenie podatku ze spóźnionej faktury

Kiedy można odliczyć VAT z faktury wystawionej w miesiącu poprzedzającym miesiąc jej otrzymania?
Jeśli faktura za wykonanie usługi reklamowej jest wystawiona z datą wrześniową, a wpłynie w październiku, to czy można przyjąć, że obowiązek podatkowy w VAT powstaje w październiku? Kiedy można odliczyć VAT z tej faktury?Obowiązek zapłaty VAT spoczywa na sprzedawcy, a nie na nabywcy towaru lub usługi. W sytuacji przedstawionej w pytaniu obowiązek podatkowy u sprzedawcy usługi powstał we wrześniu, bo wtedy wystawiono fakturę. Jeśli chodzi o możliwość obniżenia kwoty podatku należnego, powstaje ona co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 ustawy o VAT). Jeśli w tym terminie nie obniży kwoty podatku należnego, może to zrobić w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że czytelnik może odliczyć VAT z otrzymanej faktury w październiku lub w listopadzie.Autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA