fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 110 z 31 maja 2011

Oświadczenie rządowe (poz. 641) z 23 marca w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r.; wskazane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2011 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 642) z 13 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 15 czerwca.
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 643) z 19 maja w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 15 czerwca.
Rozporządzenia ministrów (poz. 644 – 651):
- kultury i dziedzictwa narodowego z 12 maja w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej; 15 czerwca,
- nauki i szkolnictwa wyższego, z 29 kwietnia i 20 maja, w sprawie:
– maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012; 15 czerwca,
– wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauk (zmiana); 31 maja,
- obrony narodowej z 18 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa; 15 czerwca,
- rolnictwa i rozwoju wsi z 20 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 15 czerwca,
- sprawiedliwości, z 27 kwietnia i 12 maja, w sprawie:
– należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa (zmiana),
– warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich; oba 15 czerwca,
zdrowia z 13 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych; 1 lipca.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA