Większość wydatków na spór podatkowy ponosi fiskus

Wydatki związane ze sporem z urzędem skarbowym obciążają z reguły Skarb Państwa. Podatnik ponosi je tylko w wyjątkowych przypadkach
Taką zasadę wprowadza ordynacja podatkowa. Stronę (czyli przede wszystkim podatnika, ale także np. płatnika, następcę prawnego) można obciążyć kosztami tylko w niektórych sytuacjach. Wydatkami spowodowanymi zlekceważeniem wezwania otrzymanego z urzędu skarbowego można obciążyć także świadka, biegłego lub pełnomocnika strony.Katalog wydatków uznawanych za koszty postępowania znajdziemy w art. 265 ordynacji podatkowej. Zalicza się do nich:- koszty podróży służbowych i inne należności świadków, biegłych i tłumaczy, ustalone zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym,- takie same koszty związane z osobistym stawiennictwem strony, jeżeli postępowanie podatkowe zostało wszczęte z urzędu (z inicjatywy organu podatkowego) albo strona została błędnie wezwana do stawienia się,- wynagrodzenia przysługujące biegłym i tłumaczom,- koszy oględzin,- koszty doręczenia pism urzędowych.Nie jest to tzw. katalog zamknięty. Do koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL