Zielona zmiana w bankowości: Nie wylać dziecka z kąpielą

Unijni regulatorzy wspierają zieloną transformację w sektorze bankowym i widać pierwsze efekty tych działań. Potrzebna jest jednak rozwaga w stosowaniu instrumentów regulacyjnych, by nie doprowadziły do powstania zielonej bańki i pogorszenia jakości kapitałów w bankach.

Neutralność klimatyczna koniecznym wysiłkiem na rzecz przyszłych pokoleń

Realizacja założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej może być największym wyzwaniem w historii Wspólnoty. Będzie wymagała potężnego wysiłku państw, instytucji, firm, jak i zwykłych obywateli. Nagrodą jest jednak przyszłość kolejnych pokoleń i możliwość życia w zdrowych, bezpiecznych i przyjaznych warunkach, na wyższym poziomie cywilizacyjnym.

Niskie ryzyko z PZU

Priorytetem dla całej Grupy PZU i miarą jej sukcesu jest wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Firmy będą odpowiedzialne za swoje łańcuchy dostaw

Długo wyczekiwana dyrektywa Komisji Europejskiej nakłada na zarządy spółek obowiązek wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w firmie i w łańcuchach dostaw. Przepisy mają objąć ok. 17 tys. firm. To mniej niż spodziewali się aktywiści.

Rośnie presja na różnorodność

Inwestorom nie wystarczają już ogólnikowe deklaracje dotyczące różnorodności w spółkach, w tym szczególnie w ich władzach. Coraz częściej domagają się konkretnych wyników w określonym czasie. Oczekują też tego pracownicy.

ESG ważne dla konsumentów

Coraz więcej osób deklaruje, że jest skłonnych zapłacić więcej za produkty uwzględniające zrównoważony rozwój, natomiast w praktyce barierą jest siła nabywcza Polaków, wciąż mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej.

Pełzająca rewolucja Europejskiego Zielonego Ładu

Polska może otrzymać w najbliższych latach miliardy euro na transformację energetyczną i klimatyczną, a inwestycje proklimatyczne mogą stać się siłą napędzającą odbudowę polskiej gospodarki po obecnej pandemii. Dlatego należy jak najszybciej przygotować ramy prawne umożliwiające ich wdrożenie.

Rynek kapitałowy się zazieleni

W planach jest rozbudowanie naszej strategii, tak aby nadążać za bieżącymi trendami związanymi ze zrównoważonymi finansami – zapowiada Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka resortu finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

PZU stawia na zrównoważony rozwój

Największy ubezpieczyciel w Polsce został partnerem programu Climate Leadership – inicjatywy realizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Rośnie znaczenie ESG w motywacji menedżerów

Nacisk inwestorów na konkretne dane związane ze zrównoważonym rozwojem sprawił, że coraz częściej są one włączane w programy motywacyjne członków zarządów.

Brak ESG może doprowadzić firmę do wypadnięcia z rynku

Jak przestrzegają eksperci, raportowanie niefinansowe to nie jest przejście „od lansu do compliance'u". Spółki muszą mieć świadomość, że jeśli nie podejmą konkretnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, mogą nie przetrwać.

Sektor publiczny musi się zazielenić

O kwestiach zrównoważonego rozwoju najczęściej mówi się w kontekście przedsiębiorstw. Tymczasem zrealizowanie unijnych i krajowych celów w dużej mierze zależy też od administracji centralnej i samorządów terytorialnych.

Nadjeżdża rewolucja elektromobilności

Flota samochodów elektrycznych na świecie przekroczyła 10 mln sztuk. To oznacza, że auta BEV (w pełni elektryczne) i PHEV (czyli tzw. hybrydy plug-in) stanowią około 1 proc. wszystkich aut.

Sieć stacji ładowania e-samochodów rośnie szybciej dzięki dotacjom

Konieczne jest przyspieszenie rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Bez szybkiego wzrostu liczby ładowarek nie będzie zwiększonego popytu na e-auta.

Globalna hossa na zielonym rynku pracy dociera także do Polski

W obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem powstaną na świecie miliony miejsc pracy. Tysiące z nich pojawią się w Polsce.

Ignorowanie ESG to zła strategia

Aż trzy czwarte inwestorów instytucjonalnych twierdzi, że może wyjść z inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie respektują czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem. Takie firmy nie dostaną też kredytu.

Dwie strony medalu rozwoju branży OZE w Polsce

Atrakcyjność sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce rośnie, niemniej jego dalszy rozwój będzie uzależniony od zmniejszenia barier regulacyjnych, inwestycji w infrastrukturę przesyłową oraz możliwości wykorzystania rynkowych mechanizmów finansowania inwestycji.

Pracownicy doceniają dbałość firm o zrównoważony rozwój

Coraz więcej polskich pracodawców, na czele z dużymi firmami, dostrzega znaczenie ESG, w tym działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, w przyciąganiu dobrych kandydatów do pracy i w motywowaniu załogi.