Łatwiej będzie walczyć z nielegalnym importem odpadów

Nowe przepisy zwiększające kontrolę importerów i przewoźników odpadów wesprą walkę z czarnym rynkiem w tym obszarze. Śmieciowa kontrabanda to wielomiliardowy biznes z dużym udziałem zorganizowanych grup przestępczych.

Ryzyko klimatyczne w raportach

Rosnąca świadomość, nowe regulacje i presja otoczenia rynkowego sprawiają, że firmy coraz większą uwagę poświęcają kwestiom ESG. Ich raportowanie w tym obszarze nadal jednak pozostawia wiele do życzenia.

Zielona gra o wielkie pieniądze

Łączna wartość aktywów funduszy, które inwestują w duchu ESG, przekroczyła już na świecie 41 bln dol. Ich wzrost przyspieszy wprowadzenie międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego.

Nie warto czekać na ostatnią chwilę

Część przepisów dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju już obowiązuje, ale część dopiero wejdzie w życie. Firmy powinny się do nich dobrze przygotować, bo waga ESG systematycznie rośnie.

Konsumenci oczekują, że biznes postawi na zrównoważony rozwój

Ponad połowa badanych mieszkańców dużych, rozwiniętych państw deklaruje gotowość do bojkotu firm o słabych wynikach ESG. Polacy też coraz częściej oczekują od biznesu odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i zarządczej.

Nowe obowiązki dla spółek – szanse i wyzwania

Firmy muszą przygotować się na legislacyjne roszady. Tylko w tym roku w UE pojawiły się trzy istotne dokumenty regulujące kwestie sprawozdawczości związanej z kwestiami ESG.

Pandemia postawiła nowe zadania przed CFO

Koronawirus wpłynął na sposób zarządzania firmami. Musiały one z dnia na dzień rewidować strategie, by dostosować się do nowych warunków.

Inwestowanie zgodnie z ESG to nie moda, lecz globalny trend

Zmiana podejścia inwestorów instytucjonalnych i oparcie decyzji na kryteriach zrównoważonego rozwoju to silny trend na Zachodzie. Także w Polsce coraz więcej TFI koncentruje się na tej kwestii.

Dbałość o ESG kiedyś się opłaci

Ryzyko dotyczące środowiska czy aspektów społecznych nie może być bagatelizowane, nawet jeśli na pierwszy rzut oka i w krótkim terminie nie ma wpływu na wyniki banków.

Giełdowe indeksy dla firm odpowiedzialnych społecznie

Coraz więcej spółek stawia na zrównoważony rozwój. Ich akcje są włączane do wskaźników grupujących prymusów w zakresie ESG. Gra jest warta świeczki, bo na tego typu wskaźniki coraz częściej patrzą inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

Biznes z ludzką twarzą procentuje

Zrównoważony rozwój staje się coraz częściej fundamentem strategii korporacyjnych. Zyskują na tym firmy, środowisko, lokalna społeczność oraz inwestorzy.

Ostatni dzwonek dla klimatu

Organizacje już teraz muszą podjąć działania na rzecz klimatu, a rekomendacje TCFD są dobrą podstawą do wdrożenia raportowania klimatycznego oraz zmian w firmach na poziomie strategicznym i operacyjnym. Im szybciej firmy wdrożą standardy klimatyczne oraz dostosują do nich swoje procesy raportowania informacji finansowych i niefinansowych, tym większe będą miały szanse na wykreowanie długoterminowej wartości i zyskanie przewagi konkurencyjnej w nowej, zielonej rzeczywistości gospodarczej.

Rośnie rola banków w zrównoważonym rozwoju gospodarki

Banki nie tylko dostarczają kapitał na finansowanie zielonych inwestycji, ale podejmują wiele działań, które mają na celu budować lepsze społeczeństwo. Liderzy branży, tacy jak mBank, wdrażają „Zasady odpowiedzialnej bankowości" pod patronatem ONZ.

Mamy ambitne cele związane z ESG

Chcemy pozostać liderem zielonej zmiany oraz być bankiem aktywnym społecznie – mówi Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.