ESG a sztuczna inteligencja – czy to rzeczywisty dylemat na rynku pracy?

ESG i sztuczna inteligencja to dwa wzajemnie napędzające się mechanizmy – ocenia Artur Miernik, Partner EY Polska, lider praktyki Workforce Advisory w zespole People Advisory Services.

Młodzi są gotowi na transformację

Świadomość dotycząca kwestii związanych ze zmianą klimatu znacząco wzrasta, szczególnie wśród młodego pokolenia. To bardzo dobra wiadomość.

ESG wskazuje biznesowi kierunek zmian

O zmiennym otoczeniu gospodarczym, rosnącym znaczeniu technologii w biznesie i zielonej transformacji w firmach mówią Agnieszka Janicka, partner zarządzająca warszawskim biurem Clifford Chance, i Ilona Wołyniec, dyrektorka pionu relacji z klientami strategicznymi i finansowania projektów w PKO Banku Polskim.

W stronę zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu

„Rzeczpospolita” od wielu lat jest zaangażowana w tematykę dotyczącą ESG, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju przełożą się na całą gospodarkę

Ten i kolejny rok powinny wpłynąć na ukształtowanie się praktyki w obszarze raportowania pozafinansowego, a zachodzące zmiany, których znaczenie być może nie jest jeszcze w pełni dostrzegane, mogą mieć fundamentalny wpływ na przyszły kształt rynków finansowych czy wręcz całej europejskiej gospodarki – wskazują eksperci Banku Ochrony Środowiska.

Ambitne cele ESG w strategiach polskich instytucji finansowych

Przed bankami stoi szczególnie duże wyzwanie – z jednej strony to one są odpowiedzialne za dostarczenie klientom oferty zrównoważonego finansowania, z drugiej – same muszą i chcą działać zgodnie z filarami ESG – środowiskowym, społecznym i zarządczym.

Zielone kredyty szerzej dostępne dla klientów detalicznych i dla firm

W zasadzie już chyba wszystkie banki na polskim rynku mają w ofercie ekopożyczki służące finansowaniu projektów z zakresu energooszczędności czy odnawialnych źródeł energii. Takie zielone finansowanie może być bardziej atrakcyjne dla klientów.

Sektor finansowy ma szczególną rolę w zielonej transformacji

Klienci coraz mocniej domagają się zaangażowania banków w kwestie społeczne i środowiskowe. Sektor może być promotorem proekologicznych zmian.

Konsumenci coraz bardziej świadomi znaczenia zrównoważonego rozwoju

Nawet jeśli spowolnienie gospodarcze przejściowo obniży oczekiwania społeczne wobec firm oraz ich produktów, to nie na długo. Rosnące obawy przed kryzysem klimatycznym czy nierównościami ekonomicznymi wymuszą na biznesie działanie według zasad ESG.

Troska o środowisko musi być wpisana w biznes już na stałe

Do 2050 r. przynajmniej co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody – alarmuje ONZ. Zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu wpływają na globalny biznes.

Rating ESG, czyli drogowskaz do zrównoważonego rozwoju firmy

Ratingi ESG pozwalają zmierzyć efektywność oraz ryzyko danego przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Choć są dobrowolne, to przystąpienie do oceny pozwala z wyprzedzeniem zwrócić uwagę na wdrożenie istotnych wymagań, które stopniowo stają się obowiązkowe – pisze Anna Burza, ekspertka Banku Ochrony Środowiska.

Gospodarka obiegu zamkniętego przyniesie wymierne korzyści

Transformacja gospodarki do obiegu zamkniętego (GOZ) jest jednym z głównych filarów zrównoważonego rozwoju. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest postrzeganie odpadów jako źródło cennego surowca. Aktualny kryzys energetyczny z całą pewnością stanowi katalizator dla intensywnego rozwoju GOZ w wielu sektorach gospodarki – piszą eksperci Banku Ochrony Środowiska.

Zagraniczne przepisy będą mieć wpływ na polski biznes

Przedsiębiorcy nie powinni ignorować zasad ESG. Coraz więcej przepisów na nich bazuje. Przykładem jest niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw – istotna również dla firm znad Wisły, będących poddostawcami niemieckich spółek.

Zrównoważony rozwój i zamykanie obiegu mogą być szansą dla firm

Unijne regulacje, które mają doprowadzić do gospodarki obiegu zamkniętego, oznaczają nie tylko nowe, kosztowne wyzwania dla biznesu. Przy umiejętnym podejściu do zmian mogą na nich skorzystać zarówno duże spółki, jak i małe innowacyjne firmy, w tym start-upy.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju. Przygotowania – czas start!

Przedsiębiorstwom, które dotąd nie podlegały obowiązkowi raportowania niefinansowego, ale na mocy unijnych regulacji zostaną nim objęte w najbliższych latach, może się wydawać, że perspektywa przygotowania pierwszych raportów uwzględniających czynniki ESG jest dość odległa. Zegar jednak już tyka.

Rośnie determinacja władz Unii, by powstrzymać zalew śmieci

Decyzje unijnych regulatorów dowodzą, że gospodarka obiegu zamkniętego z jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko, to nie tylko deklaracje. Mimo presji z Brukseli i społecznego poparcia dla zmian, w Polsce ich wprowadzanie idzie opornie.

Kariera w ESG – atrakcyjna, perspektywiczna, ale i wymagająca

Rosnący na świecie nacisk na zieloną transformację, na wiarygodne raportowanie niefinansowe i ocenę ryzyk w tym obszarze sprawiają, że liczba ofert pracy na stanowiskach związanych ze zrównoważonym rozwojem będzie rosła. Tak jak oczekiwania wobec kandydatów.

Ratingi stały się ważną częścią globalnego krajobrazu ESG

Na rynku działa wiele organizacji, które oceniają działalność spółek pod kątem aspektów środowiskowych i społecznych. Proces przyznawania ratingów nie jest mocno wystandaryzowany. Na poziomie Unii Europejskiej trwają prace nad zwiększeniem wiarygodności i porównywalności ratingów.