ESG – sprawdzian kondycji korporacji i odpowiedź na współczesne wyzwania w obszarze HR

Zanim kolejne zjawiska na rynku pracy podbiją media społecznościowe, warto zastanowić się, co stoi za #greatresignation czy #quietquitting i jakie wnioski może z nich wyciągnąć świadomy lider HR – wskazuje Artur Miernik, partner EY Polska, lider Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

Powojenny, dziesięciopunktowy plan od Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Datowany na 3 marca 2022 r. raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) jest drogowskazem w kierunku ograniczenia uzależnienia europejskiej gospodarki od paliw kopalnych z Rosji.

Geopolityczne zawirowania nie zatrzymają zielonej transformacji

Rosyjska agresja na Ukrainę w krótkim terminie może spowolnić dekarbonizację europejskiej gospodarki. Natomiast w długim terminie może ją nawet przyspieszyć. Bez niej kryzys energetyczny i klimatyczny jeszcze się pogłębi.

Wzrost temperatury uderzy w globalną gospodarkę. Pytanie tylko, jak mocno

Na siedmiu największych emitentów dwutlenku węgla – czyli Chiny, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Indie, Rosję, Japonię i Brazylię – przypada prawie 72 proc. światowego PKB i 66 proc. emisji.

Pandemia i wojna weryfikują podejście biznesu do kwestii ESG

Państwa, przedsiębiorstwa oraz konsumenci właśnie zdają egzamin ze zrównoważonego rozwoju. Nie jest to łatwe zadanie w obecnym trudnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym.

PZU inwestuje w zieloną energię

Grupa PZU stawia na zrównoważony biznes. W ramach strategii „Rozwój w równowadze” na lata 2021–2024 inwestuje w zielone technologie, uwzględniając czynniki klimatyczne, społeczne oraz najlepsze praktyki zarządcze.

Zielona zmiana w bankowości: Nie wylać dziecka z kąpielą

Unijni regulatorzy wspierają zieloną transformację w sektorze bankowym i widać pierwsze efekty tych działań. Potrzebna jest jednak rozwaga w stosowaniu instrumentów regulacyjnych, by nie doprowadziły do powstania zielonej bańki i pogorszenia jakości kapitałów w bankach.

Neutralność klimatyczna koniecznym wysiłkiem na rzecz przyszłych pokoleń

Realizacja założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej może być największym wyzwaniem w historii Wspólnoty. Będzie wymagała potężnego wysiłku państw, instytucji, firm, jak i zwykłych obywateli. Nagrodą jest jednak przyszłość kolejnych pokoleń i możliwość życia w zdrowych, bezpiecznych i przyjaznych warunkach, na wyższym poziomie cywilizacyjnym.

Niskie ryzyko z PZU

Priorytetem dla całej Grupy PZU i miarą jej sukcesu jest wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Firmy będą odpowiedzialne za swoje łańcuchy dostaw

Długo wyczekiwana dyrektywa Komisji Europejskiej nakłada na zarządy spółek obowiązek wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w firmie i w łańcuchach dostaw. Przepisy mają objąć ok. 17 tys. firm. To mniej niż spodziewali się aktywiści.

Rośnie presja na różnorodność

Inwestorom nie wystarczają już ogólnikowe deklaracje dotyczące różnorodności w spółkach, w tym szczególnie w ich władzach. Coraz częściej domagają się konkretnych wyników w określonym czasie. Oczekują też tego pracownicy.

ESG ważne dla konsumentów

Coraz więcej osób deklaruje, że jest skłonnych zapłacić więcej za produkty uwzględniające zrównoważony rozwój, natomiast w praktyce barierą jest siła nabywcza Polaków, wciąż mniejsza niż w krajach Europy Zachodniej.

Pełzająca rewolucja Europejskiego Zielonego Ładu

Polska może otrzymać w najbliższych latach miliardy euro na transformację energetyczną i klimatyczną, a inwestycje proklimatyczne mogą stać się siłą napędzającą odbudowę polskiej gospodarki po obecnej pandemii. Dlatego należy jak najszybciej przygotować ramy prawne umożliwiające ich wdrożenie.

Rynek kapitałowy się zazieleni

W planach jest rozbudowanie naszej strategii, tak aby nadążać za bieżącymi trendami związanymi ze zrównoważonymi finansami – zapowiada Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka resortu finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

PZU stawia na zrównoważony rozwój

Największy ubezpieczyciel w Polsce został partnerem programu Climate Leadership – inicjatywy realizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Rośnie znaczenie ESG w motywacji menedżerów

Nacisk inwestorów na konkretne dane związane ze zrównoważonym rozwojem sprawił, że coraz częściej są one włączane w programy motywacyjne członków zarządów.

Brak ESG może doprowadzić firmę do wypadnięcia z rynku

Jak przestrzegają eksperci, raportowanie niefinansowe to nie jest przejście „od lansu do compliance'u". Spółki muszą mieć świadomość, że jeśli nie podejmą konkretnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, mogą nie przetrwać.

Sektor publiczny musi się zazielenić

O kwestiach zrównoważonego rozwoju najczęściej mówi się w kontekście przedsiębiorstw. Tymczasem zrealizowanie unijnych i krajowych celów w dużej mierze zależy też od administracji centralnej i samorządów terytorialnych.