Biznes coraz bardziej zielony

Przedsiębiorcy, rządy i organizacje międzynarodowe będą dalej intensyfikować działania w obszarze ESG.

Publikacja: 29.12.2023 09:00

Każdy dolar przeznaczony na odnawialne źródła energii przynosi trzykrotnie więcej zysku niż w przypa

Każdy dolar przeznaczony na odnawialne źródła energii przynosi trzykrotnie więcej zysku niż w przypadku inwestycji w obszarze paliw kopalnych

Foto: adobestock

Kończący się 2023 r. zapisze się w historii jako najcieplejszy rok, odkąd prowadzone są pomiary – alarmują naukowcy. Średnia temperatura w ciągu 11 miesięcy na Ziemi była o niemal 1,5 stopnia Celsjusza wyższa niż przeciętnie przed epoką industrialną. Te dane symbolicznie pokazują skalę kryzysu klimatycznego, którego namacalnym przejawem są coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, m.in. huragany, powodzie i pożary. Organizacje międzynarodowe apelują o bardziej zdecydowane działania w kierunku ochrony klimatu. Rok 2023 obfitował w wiele zdarzeń z tego obszaru. 2024 rok też będzie pracowity.

Skręt w stronę OZE

Podczas COP28, czyli szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się w listopadzie i grudniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, państwa dokonały przeglądu dotychczasowych działań i złożyły nowe deklaracje. Trudno nazwać je przełomowymi, ale i tak idą dalej niż dotychczasowe. Część porozumień ma charakter niewiążący i dopiero czas pokaże, jak kraje będą się z nich wywiązywać. Mowa tu chociażby o podpisanym przez 118 państw zobowiązaniu do potrojenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na świecie do 2030 r. oraz o zapowiedzi podwojenia rocznego tempa zwiększania wydajności energetycznej z obecnych 2 proc. do 4 proc.

Ważnym wydarzeniem 2023 r. było zielone światło dla atomu. W listopadzie Parlament Europejski zagłosował za włączeniem energetyki jądrowej do grona zielonych technologii, które należy wspierać, aby zapewnić Europie konkurencyjność i suwerenność wobec Chin i Stanów Zjednoczonych. To dobra wiadomość dla Polski, która zamierza postawić na to źródło energii.

Po raz pierwszy w historii rozmów klimatycznych ONZ odniesiono się też bezpośrednio do konieczności zaprzestania spalania ropy i węgla, ale nie udało się ustalić wiążącego porozumienia, które wprost mówiłoby o odejściu od paliw kopalnych. Tymczasem zwrot w kierunku zielonej energii ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale również gospodarczo-geopolityczny. Świat przekonał się o tym po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Gdyby Polska pozostała przy węglu, cena energii elektrycznej na rynku hurtowym w latach 2030–2060 byłaby wyższa średnio o nawet 120 proc. w porównaniu ze scenariuszem przyspieszonego rozwoju OZE – szacuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Sprostać regulacjom

ESG w dłuższej perspektywie przynosi dużą wartość dodaną, ale wymaga wielu przygotowań i przeorganizowania biznesu. Mowa nie tylko o raportowaniu działań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz inwestycji w odpowiednie narzędzia (m.in. systemy IT), ale o szerokim wpisaniu ESG do długofalowych strategii przedsiębiorstw. Motywacją są mierzalne korzyści. Zielone firmy są lepiej postrzegane przez klientów, kontrahentów handlowych, banki czy inwestorów. Niezależnie od tych benefitów firmy i tak muszą wdrożyć odpowiednie rozwiązania, bo obliguje je do tego unijne prawodawstwo. Firmy nie kryją, że sprostanie legislacyjnym wymogom to nie lada wyzwanie. Szczególnie że wraz z upływem lat skala raportowania będzie rosła, podobnie jak liczba objętych nim podmiotów. Przykładem może być dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Pod obecnie obowiązujące regulacje podlega w sumie około 12 tys. unijnych przedsiębiorstw, natomiast w przypadku CSRD będzie to 40–50 tys. firm, w tym około 4 tys. z Polski. Pierwsze podmioty zostaną zobowiązane do raportowania na podstawie CSRD w 2025 r. Co ważne, raporty niefinansowe też będą podlegały audytowi. Weryfikacji mogą podlegać również inne informacje związane z zielonym obligacjami, emisją gazów cieplarnianych czy informacjami raportowanymi do banków.

Jak firmy radzą sobie z unijną taksonomią? Z badania przeprowadzonego przez EY wyłania się niejednoznaczny obraz. Aż 96 proc. przedsiębiorstw opublikowało informacje niefinansowe w swoim raporcie rocznym lub oddzielnym sprawozdaniu. 89 procent ujawniło co najmniej jeden z trzech kluczowych wskaźników, czyli obrót, capex (nakłady inwestycyjne) i opex (wydatki operacyjne). Te dane napawają optymizmem. Ale jednak ponad jedna trzecia spółek nie zgłosiła żadnych kwalifikujących się do taksonomii obrotów, co oznacza, że prowadzą działalność, która w żaden sposób nie przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu. Średni odsetek kwalifikujących się do taksonomii obrotów w badanych krajach UE sięga 25 proc. Polska z 10 proc. wypada kiepsko. Jesteśmy też w ogonie zestawienia w zakresie zielonego capexu i opexu. Poprawa tych parametrów to jedno z zadań dla krajowych firm na 2024 r.

rp.pl

Kończący się 2023 r. zapisze się w historii jako najcieplejszy rok, odkąd prowadzone są pomiary – alarmują naukowcy. Średnia temperatura w ciągu 11 miesięcy na Ziemi była o niemal 1,5 stopnia Celsjusza wyższa niż przeciętnie przed epoką industrialną. Te dane symbolicznie pokazują skalę kryzysu klimatycznego, którego namacalnym przejawem są coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, m.in. huragany, powodzie i pożary. Organizacje międzynarodowe apelują o bardziej zdecydowane działania w kierunku ochrony klimatu. Rok 2023 obfitował w wiele zdarzeń z tego obszaru. 2024 rok też będzie pracowity.

Pozostało 87% artykułu
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał partnera
Jak sfinansować transformację ESG w polskich firmach?
Materiał partnera
ESG w łańcuchu dostaw: edukacja jest ważna, ale potrzebne jest też wsparcie regulacyjne
Materiał partnera
ESG w centrum uwagi polityków i biznesu
Materiał partnera
Cyfryzacja służby zdrowia? Tak, ale bez pochopnych decyzji