Praca elastyczna, rozszerzony pakiet opieki medycznej i dodatkowe dni urlopu to najbardziej atrakcyjne świadczenia pozapłacowe – wynika z badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland, które pod koniec minionego roku objęło prawie 3,5 tys. profesjonalistów (specjalistów i menedżerów). Te wszystkie trzy najbardziej cenione dziś benefity są związane z wellbeingiem, czyli dbałością o tzw. dobrostan albo fizyczny i psychiczny komfort pracowników, którego znaczenie radykalnie wzrosło w czasie pandemii.

Potwierdza to Kamil Sadowniczyk, dyrektor agencji zatrudnienia Manpower Polska, zaznaczając, że w ostatnim czasie zaszło wiele zmian społecznych, które znacząco wpłynęły na preferencje i oczekiwania kandydatów względem miejsca pracy. – Pracownicy przywiązują jeszcze większą niż dotychczas wagę do szeroko rozumianego wellbeingu. Organizacje nie pozostają na to obojętne, co jest widoczne między innymi w dużej koncentracji tego typu działań w strategiach ESG – mówi Sadowniczyk.

Zadbać o ciało i ducha

Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems, zwraca uwagę na wyniki niedawnego raportu Deloitte „Od fali odejść do fali zmian”, w którym aż 91 proc. pracowników stwierdziło, że brak troski o dobrostan ze strony pracodawcy skłoniłby ich do poszukiwania nowej pracy. Nie bez znaczenia jest tu zmiana pokoleniowa – z roku na rok rośnie grupa młodych pracowników, dla których ważne jest, aby ich miejsce pracy było zgodne z ich życiowymi wartościami, nastawione na człowieka i jego dobrostan.

Na ten dobrostan składa się wiele czynników: w tym równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, którą wspiera elastyczność czasu i miejsca pracy, a także szeroko rozumiana dbałość o kondycję pracowników. Chodzi tu zarówno dbałość o zdrowie (stąd tak duża atrakcyjność rozbudowanych pakietów medycznych), o kondycję fizyczną (w czym pomaga dofinansowanie sportu i zdrowej diety), jak też o kondycję psychiczną.

Jej znaczenie zdecydowanie wzrosło po wybuchu pandemii i nadal się utrzymuje. O ile początkowo kondycję psychiczną pracowników osłabiały lęk i stres związany z Covid-19 czy wyzwaniami w pracy zdalnej, o tyle teraz uderza w nią niepewność i towarzyszące wysokiej inflacji obawy o rosnące koszty życia. – W ostatnich latach coraz więcej mówi się o wypaleniu zawodowym, do którego przyczynia się przewlekły stres. Dlatego wspólnym mianownikiem dla naszych programów po pandemii, takich jak MultiSport czy MultiLife, stało się wspieranie zdrowia psychicznego pracowników – mówi Emilia Rogalewicz. Zaznacza, że 82 proc. użytkowników karty MultiSport przyznaje, że dzięki ćwiczeniom ich samopoczucie jest lepsze.

Inflacyjne wsparcie

W obecnej sytuacji gospodarczej liczy się również fakt, że benefity pozwalają pracownikom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. – Domowe budżety pracowników odciążają także systemy kafeteryjne, takie jak MyBenefit, które pozwalają pracownikom na samodzielny wybór kluczowych w danym momencie produktów czy usług – dodaje menedżerka Benefit Systems.

Znaczenie takiego wsparcia pokazują też badania firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Według nich w 2022 r. wzrosło znaczenie benefitów, które wspierają portfel pracownika. Obok podarunków z różnych okazji, w tym zwłaszcza świąt, w czołówce popularności było finansowanie posiłków i dofinansowanie wypoczynku.

Jak wynika ze styczniowego badania Sodexo, w sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić podwyżki pensji, 42 proc. pracowników chciałoby otrzymywać benefity wspierające codzienne wydatki, jak np. posiłki. – Obserwujemy coraz większe zainteresowanie dofinansowaniem posiłków pracowniczych, a z karty na posiłek typu Lunch Pass Sodexo chętnie korzystają zarówno pracownicy biurowi, jak i fizyczni – twierdzi Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Według niego coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że ich efektywność w znacznym stopniu zależy od dobrostanu i efektywności pracowników, dlatego też sięgają po rozwiązania, które pomagają zadbać o regularne i zdrowe odżywianie.

Wabik dla kandydata

Chociaż według badania Hays Poland głównym powodem rozważania zmiany pracy jest poziom wynagrodzenia i brak możliwości rozwoju, to dla 7 proc. profesjonalistów argumentem za zmianą jest pakiet benefitów. Ma on jeszcze większe znaczenie w decyzji o przyjęciu oferty pracy.

Co prawda i tu najważniejszy jest poziom wynagrodzenia (90 proc. wskazań), ale dla 17 proc. badanych ważny jest też pakiet benefitów. Według danych Hays Poland prawie dwóch na trzech profesjonalistów ma jakieś benefity pozapłacowe w miejscu pracy. Z przeprowadzonego pod koniec 2022 r. badania agencji zatrudnienia Randstad wynika też, że firmy starają się utrzymać benefity – tylko 6 proc. pracodawców wskazało, że w ramach oszczędności zdecydowali się na ograniczenie lub rezygnację z tych świadczeń.