Wystawienie faktur korygujących wymaga uzasadnienia

By wystawić faktury korygujące „zerujące” uprzednią sprzedaż, nie wystarczy jedynie wykazać zgodność takiej czynności z prawem. Podatnik powinien wskazać okoliczności usprawiedliwiające takie działanie
Co prawda organ podatkowy jest zobowiązany do jak najpełniejszego wyjaśnienia stanu faktycznego, nie jest to jednak obowiązek o charakterze nieograniczonym. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 5 września 2007 r. (I SA/Gd 771/06).Spółka zawarła umowę o współpracy z przedsiębiorstwem dostarczającym śrutę sojową, na którą miała znaleźć odbiorców. Jak twierdziła, kontrahenci (nabywcy śruty) nie wypełnili zobowiązania, unikając zapłaty ceny za faktycznie otrzymany towar. Skarżąca spółka wystawiała sukcesywnie faktury VAT, dokumentujące rzekomo wykonane transakcje. Po wykryciu nieprawidłowości przedsiębiorstwo, z którym współpracowała, zażądało wystawienia faktur korygujących „zerujących” wcześniejszą sprzedaż. W wyniku zawartego porozumienia spółka spełniła ten postulat. Organy podatkowe nie podważyły samego prawa podatnika do wydania faktur anulujących transakcje. Zwróciły jedynie uwagę na brak materialnoprawnych przesłanek usprawiedl...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL