Nie zawsze rodzina pracownika dziedziczy po nim prawo do akcji

SPINKA
Skomercjalizowana spółka musi wydać akcje spadkobiercom byłych pracowników tylko wtedy, gdy ci ostatni wyrazili wolę nabycia akcji w odpowiednim czasie
Firma została skomercjalizowana 10 lat temu, ale dopiero teraz Skarb Państwa wystawił akcje na sprzedaż. Ich kupnem są zainteresowane również rodziny byłych pracowników, którzy już nie żyją. Mają do tego prawo? Czy dziedziczą akcje po zmarłym tak jak wynagrodzenie? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Pracownik może nabyć nieodpłatnie akcje przedsiębiorstwa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od wpisania go do rejestru spółek handlowych złoży pisemne oświadczenie o takim zamiarze. Uzyska je nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Od tej chwili ma na to 12 miesięcy. Wynika tak z art. 38 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.) >patrz przykład 1. Pracownik, którzy złożył oświadczenie o chęci nabycia akcji, ma do nich prawo, nawet jeśli zapomniał o załącznikach, np. zaświadczenia o zatrudnieniu. Stwierdzi...
Źródło: SPINKA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL