fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy specyfikację dokumentujemy fakturą

Już ponad trzy lata trwa spór, czy organizatorzy przetargów publicznych muszą naliczać VAT od przekazywanej dokumentacji technicznej
Część urzędów skarbowych twierdzi, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu. Inne uważają, że jest to usługa, od której trzeba odprowadzić 22 proc. VAT.O randze problemu świadczą dziesiątki pytań kierowanych do urzędów skarbowych. Niestety, analiza odpowiedzi niewiele pomoże organizatorom przetargów. Można je bowiem podzielić na dwie mniej więcej równe grupy: pierwsza nakazuje wystawiać fakturę za dostarczenie specyfikacji, a druga uznaje to za czynności, do których ustawy o VAT się nie stosuje. Dochodzi nawet do tak absurdalnych sytuacji, że niektóre izby skarbowe uchylają interpretacje urzędowe uznające, że podatek trzeba odprowadzać, a inne robią dokładnie odwrotnie.Izba Skarbowa w Lublinie w decyzji z 12 grudnia 2005 r. (PP1/44331/05) uznała za rażąco naruszającą prawo odpowiedź urzędu skarbowego, że przekazanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega VAT.Pytanie dotyczyło przetargów organizowanych przez gen...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA