Zastępcze auto też bez ewidencji

Czy dla samochodu osobowego zastępczego udostępnionego przez leasingodawcę trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu? Umowa leasingu przewiduje, że leasingodawca ma obowiązek go dostarczyć w razie konieczności serwisowania przedmiotu leasingu.
Nie Przepis mówiący o konieczności prowadzenia takiej ewidencji nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, spełniającej warunki określone w przepisach o podatkach dochodowych (tak wynika z art. 16 ust. 3 b updop i art. 23 ust. 3 b updof). Samochód zastępczy też jest używany na podstawie umowy leasingu, stąd nie trzeba dla niego prowadzić ewidencji przebiegu. Potwierdzają to wyjaśnienia Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 6 lutego 2007 r. (DP/4230172/06).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL