fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Reforma nadzoru budowlanego: inspektor w okręgu czy w powiecie

Inspektorzy nadzoru powinni pracować w okręgach, a nie powiatach. Tak uważają senatorowie
Wczoraj Senat zajął się nowelizacją prawa budowlanego. W swoich poprawkach proponuje powrót do pomysłu rządowego, a mianowicie powołania dożycia okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
Według propozycji senackiej powstanie ich 100. Zastąpią 378 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Każdy z nich na terytorium kilku powiatów przejmie obowiązki swoich poprzedników. Majątek inspektoratów powiatowych (będący własnością Skarbu Państwa) przejdzie we władanie okręgowych. Projekt dopuszcza możliwość tworzenia filii okręgowych inspektoratów.
Zmiany mają nastąpić na jesieni, a konkretnie 1 września 2007 r. Wówczas wygasną akty powołania powiatowych inspektorów.
Wcześniej, bo do 30 czerwca 2007 r., wojewódzcy inspektorzy powołają pełnomocników, którzy zajmą się tworzeniem okręgów. Pełnomocnicy także zadecydują, którzy pracownicy powiatowych inspektoratów otrzymają powołanie. Informację w tej sprawie mają przesłać im na piśmie. Tym, którzy otrzymają nowe warunki pracy lub płacy i je zaakceptują, akty powołania nie wygasną.
Inspektorów w okręgach będzie powoływał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego po zasięgnięciu opinii starosty (ten obecnie powołuje powiatowych). Wojewódzkich inspektorów z kolei powoła główny inspektor nadzoru budowlanego (teraz czynią to wojewodowie).
Przyjmując uchwałę tej treści, senatorowie nie podzielili stanowiska posłów. Posłowie, uchwalając nowelizację, postanowili nie wprowadzać zmian w nadzorze budowlanym.
Przeciwko reformie nadzoru protestują także przedstawiciele samorządu. Ostrzegają, że 50 proc. powiatowych inspektorów dofinansowują starostwie, a po wejściu w życie reformy przestaliby to robić. Poza tym zwykły obywatel miałby dalej do inspektoratów nadzoru budowlanego.
Teraz poprawkami Senatu zajmie się ponownie Sejm. Może albo zaakceptować propozycje senatorów, albo je odrzucić.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA