Nieruchomości

Członek zarządu wspólnoty na opodatkowanej diecie

Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej powinni zapłacić podatek od wynagrodzenia, które pobierają za wykonywanie swojej funkcji. Nie ma znaczenia, czy w uchwale wspólnoty wynagrodzenie to nazwane jest dietą, ryczałtem czy zwrotem kosztów.
Natomiast wspólnota nie musi od tych wynagrodzeń pobierać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (pdof) w trakcie roku podatkowego. Wystarczy, że sporządzi PIT-8C (informacja o przychodach z innych źródeł) i przekaże ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.
Jedna z łódzkich wspólnot mieszkaniowych przyznała członkom swojego zarządu 240 zł miesięcznej diety z tytułu pełnienia społecznie (bez wynagrodzenia) obowiązków wynikających z art. 21 ustawy o własności lokali. Wspólnota uznała, że diety te są wolne od podatku, gdyż stanowią jedynie zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof takie kwoty są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej 2280 zł miesięcznie. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się z tą interpretacją (PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA). Jego zdaniem pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, o którym mowa w ustawie o pdof, odnosi się wyłącznie do realizacji zadań publicznych, a nie do czynności związanych z zarządzaniem jednostką niepracującą dla dobra ogółu społeczeństwa, a tylko dla członków wspólnoty mieszkaniowej. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, ale tylko w tym rozumieniu, że nie mają umowy o pracę albo zlecenia, lecz podejmują czynności zarządu na podstawie uchwały wspólnoty. Dyrektor zaznaczył, że ustawa o własności lokali nie przewiduje, by zarząd wspólnoty mógł otrzymywać diety lub zwrot kosztów, przewidziana została natomiast możliwość przyznania jego członkom wynagrodzenia. Wypłacone kwoty niezależnie od użytej nazwy i sposobu ich obliczenia, stanowią więc wynagrodzenie i - jak stwierdził dyrektor izby - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof.
źródło: http://sip.mf.gov.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL