Płaca za czas przestoju jest niższa

Pracodawca ma umożliwić wykonywanie umówionej pracy, za którą należy się wynagrodzenie. Za czas przestoju i powierzenie pracownikowi innego zajęcia też musi zapłacić, ale mniej, niż wynika z umowy o pracę
Niestety, wykonywanie w czasie przestoju pracy zastępczej nie gwarantuje pracownikowi wynagrodzenia, jakie miał ustalone za wykonywanie zadań wynikających z umowy o pracę.Przeniesienie na inne stanowisko na czas przestoju nie jest tożsame z czasowym przeniesieniem do innej pracy na podstawie art. 42 § 4 kodeksu pracy, które gwarantuje prawo do otrzymywania płacy w niezmienionej wysokości.W wyroku z 17 stycznia 1978 roku Sąd Najwyższy orzekł, że możliwość powierzenia pracownikowi innego odpowiedniego zajęcia w razie przestoju, o jakim mowa wart. 83 § 3 kodeksu pracy, nie jest ograniczona żadnym kalendarzowym terminem. Może więc trwać dłużej niż trzy miesiące w roku kalendarzowym i może towarzyszyć jej obniżenie wynagrodzenia (I PRN 178/77 OSNC 1978/8/147).Zgodnie z art. 81 § 3 kodeksu pracy za pracę wykonaną w czasie przestoju pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe niż wynagrodzenie przysługujące za czas nieświadczeni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL