fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy licencję trzeba amortyzować

Aby ocenić, czy licencja podlega amortyzacji, czy też może być bezpośrednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, należy ustalić, jaki jest okres jej użytkowania - krótszy czy dłuższy niż rok. Tak wynika z wyroku wrocławskiego WSA z 19 lutego br. (I SA/Wr 1096/06).
We wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego spółka wskazała, że podpisuje z właścicielem znaku towarowego umowę licencyjną i na tej podstawie zawiera umowy sublicencyjne ze sprzedawcami towarów na oznaczanie ich danym znakiem. Spółka miała wątpliwości, czy zaliczyć te licencje do wartości materialnych i prawnych i je amortyzować, gdyż przychody z tytułu sublicencji uzyskiwała w ciągu roku, a koszty związane z amortyzacją rozkładają się na 5 lat. Zdaniem spółki w takiej sytuacji zatraciłby się związek kosztu z przychodem. Licencje nabywa ona wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży i nie wykorzystuje ich do własnej działalności produkcyjnej. Uzyskanie licencji wymaga bowiem każdorazowo zgody właściciela, a umowa licencyjna dotyczy ściśle określonych działań kontrahenta i jest zawsze zawierana wraz z umową sublicencyjną.Spółka nie otrzymuje prawa do wykorzystania znaku, ale do udzielenia sublicencji. Licencje te nie są więc wartościam...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA