Jak dochodzić odszkodowań przed sądem

Jeśli osoba, która spowodowała naszą szkodę, nie zamierza jej dobrowolnie naprawić czy zrekompensować, pozostaje dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym. Wymaga to jednak dopełnienia wielu formalności i wniesienia opłat
Jedną z pierwszych kwestii, jaką musimy wyjaśnić przed wszczęciem sprawy, jest ustalenie, przed którym sądem wytoczyć sprawę.W sprawie o odszkodowanie w I instancji, co do zasady, właściwy jest sąd rejonowy. Jednak gdy wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość żądanego odszkodowania, przekracza 75 tys. zł (a w sprawach gospodarczych 100 tys.) oraz w sprawach o prawa niemajątkowe (np. o ochronę dóbr osobistych), pozew należy złożyć w sądzie okręgowym.Konieczne jest ustalenie, który z sądów rejonowych czy okręgowych wybrać - czyli tzw. właściwości miejscowej sądu.Sprawę o naprawienie szkody należy wytoczyć:- przed sądem, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (osoba fizyczna),- przed sądem, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę (gdy pozwany jest osobą prawną lub np. spółką jawną),- przeciwko Skarbowi Państwa - według siedziby jednostki organizacyjnej (np. urzędu), z której działalnością wiąże się rosz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL