fbTrack

ZUS daruje biznesmenowi tylko część zaległości

Możesz liczyć na umorzenie zaległych składek ZUS, nawet jeśli przepisy nadal nakazują ich ściąganie. Dotyczy to jednak tylko składek własnych pracodawcy, prowadzącego działalność gospodarczą
Tak wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego z 27 marca 2007 r. (II UK 158/06) i 3 października 2006 r. (III UK 84/06).Art. 28 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm., dalej ustawa) przewiduje możliwość umorzenia w całości lub w części należności ze składek. Co do zasady warunkiem takiej decyzji jest całkowita nieściągalność tych kwot.ZUS może więc zrezygnować z nich tylko wtedy, gdy dalsze prowadzenie egzekucji jest bezcelowe lub nieopłacalne. Art. 28 ust. 3 ustawy wskazuje także szczególną sytuację. Przewiduje ona, że należności ze składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek wolno w uzasadnionych wypadkach umorzyć, nawet mimo braku ich całkowitej nieściągalności > patrz ramka. Innymi słowy także wówczas, gdy istnieje możliwość skutecznego odzyskania należności składkowych, zostaną one niekiedy umorzone.Aby jednak...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL