fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Błędna wykładnia nie jest rażącym naruszeniem prawa

Aby można było mówić o spełnieniu przesłanki rażącego naruszenia prawa z art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, musi zachodzić oczywista sprzeczność między treścią przepisu prawa a rozstrzygnięciem organu podatkowego. Potrzeba dokonania wykładni przepisu wyklucza możliwość wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Tak orzekł warszawski WSA6 lipca br. (IIISA/Wa674/07).
W listopadzie 2004 r. podatnik wystąpił o stwierdzenie i zwrot nadpłaty VAT. Argumentował, że wykazał nienależne zobowiązanie podatkowe od kosmetyków nieodpłatnie dołączonych do sprzedawanego przez siebie miesięcznika. Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Ich zdaniem czynność ta podlegała VAT. Decyzja organu odwoławczego stała się ostateczna. Podatnik wystąpił o stwierdzenie jej nieważności, dowodząc, że spełniona została przesłanka rażącego naruszenia prawa z art. 247 § 1 pkt 3 op. Organy podatkowe I i II instancji wydały decyzje odmowne. Podkreśliły, że stwierdzenie nieważności decyzji jest odstępstwem od zasady ich trwałości. Naruszenie prawa musi mieć postać kwalifikowaną. Jako rażące naruszenie prawa należy traktować przekroczenie prawa w sposób jasny i jednoznaczny, a nie błędną wykładnię prawa.Podatnik złożył skargę do WSA. Sąd zgodził się z organami i ją oddalił, stwierdzając, że postępowanie w sprawie stwierdzenia n...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA