fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czekoladki z alkoholem wolne od akcyzy

Czy przywożone na obszar celny Wspólnot Europejskich (WE) wyroby czekoladowe zawierające alkohol powinny być opodatkowane akcyzą?
Na to pytanie odpowiedział Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 19 kwietnia 2007 r. (C-63/06). Orzekł, że art. 27 ust. 1 lit. f) dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych nakłada na państwa członkowskie obowiązek zwolnienia z ujednoliconego podatku akcyzowego alkoholu etylowego przywiezionego na obszar celny WE, zawartego w wyrobach czekoladowych przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Pod warunkiem że zawartość alkoholu w tych produktach nie przekracza 8,5 litra na 100 kilogramów produktu.Wyrok w sprawie spółki UAB Profisa zapadł na tle sporu z litewskimi organami celnymi. Odmówiły one zwolnienia z tego podatku wyrobów czekoladowych zawierających alkohol, przywiezionych przez spółkę na obszar celny WE. Uznały, że choć art. 25 ust. 1 pkt 5 litewskiej ustawy o akcyzie zwalnia z akcyzy alkohol etylowy przeznaczony do wytwarzania wyrobów czekoladowych, t...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA