Jak rozliczyć opłatę produktową

Rzeczpospolita
Firma, która rzetelnie rozlicza się z marszałkiem województwa z wprowadzonych do obiegu opakowań zalicza wydatki do kosztów podatkowych. Nie jest nimi natomiast, mająca charakter sankcji, dodatkowa opłata produktowa
Przepisy o podatku dochodowym zawierają szczegółowe regulacje dotyczące możliwości zaliczania do kosztów opłat związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów, które szkodzą środowisku.[srodtytul]Odzyskiwanie opakowań[/srodtytul]Z art. 16 ust. 1 pkt 19a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link] wynika, że kosztem podatkowym jest opłata produktowa, o której mowa w art. 12 ust. 2 tej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C7F342D51B7756D8775BA097A5ADD493?id=185746]ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej[/link].Przepis ten dotyczy przedsiębiorców, którzy nie osiągnęli odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Muszą oni wpłacać opłatę produktową. Oblicza się ją jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL