fbTrack

Darowiznę na szlachetny cel nie zawsze odliczysz

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Polskie firmy chętnie odpowiadają na apele o pomoc, przekazując darowizny poszkodowanym wskutek powodzi. Zdarzają się jednak wątpliwości związane z odliczaniem ich od dochodu
Obie ustawy o podatkach dochodowych przewidują możliwość odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania, jednak wprowadzają pewne ograniczenia zarówno gdy chodzi o cel, na jaki są przekazane, osobę obdarowanego, jak i maksymalną kwotę darowizn, która uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania.[srodtytul]Ważne na jaki cel...[/srodtytul]Darowizny, które uprawniają do odliczenia ich od podstawy opodatkowania zarówno w przypadku podatników CIT, jak i PIT powinny zostać przekazane na cele określone w art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EE763CA73D5365847AD685EEDD49FBFB?id=169570]ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[/link].Wśród takich celów, które wiążą się z usuwaniem skutków powodzi, warto wskazać pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz na wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywną, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoc ofia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL