fbTrack

Ustrój i kompetencje

Kto dzieli gminy na okręgi wyborcze

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Rada gminy nie może rozpoczynać procedury podziału gminy na okręgi wyborcze
Wojewoda lubelski stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada dokonała w niej zmiany dotychczasowych okręgów wyborczych i utworzyła dwa dodatkowe. Opierając się na treści uzasadnienia uchwały, wojewoda stwierdził, że przy jej stanowieniu doszło do rażącego naruszenia prawa.
Zmiana okręgów wyborczych nie była przeprowadzona na wniosek burmistrza, lecz komisji statutowo-regulaminowej rady. Tym samym została naruszona procedura określona w art. 92 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CA45991613E04FFB8E1C6F9BFACB6F4D?id=170645]ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw[/link]. Zgodnie z tym przepisem podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rada gminy, po spełnieniu wymogów określonych w dalszej części tego przepisu i art. 89 ordynacji wyborczej. Według wojewody art. 92 ust. 2 jednoznacznie przesądza, że procedura podziału gminy na okręgi wyborcze może być uruchomiona tylko na wniosek burmistrza. Wniosek ten to niezbędny warunek podjęcia dalszego działania. Jego brak powoduje, że wszystkie poczynania rady podjęte w celu podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu są nieważne z mocy prawa.
W skardze na zarządzenie nadzorcze wojewody rada kwestionowała jego kompetencje do badania uchwał w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, twierdząc, że należy to do czynności nadzorczych komisarza wyborczego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nie podzielił tych argumentów i oddalił skargę. Stwierdził, że uchwała została podjęta z pominięciem ustawowej procedury, a wojewoda ma kompetencje nadzorcze obejmujące także kontrolę prawidłowości podejmowania uchwał w sprawie ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze [b](sygn. III SA/Lu 289/10)[/b].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL