fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwładny odpowie za kradzież auta

www.sxc.hu
Jeśli pracownik otrzymał jako mienie powierzone samochód, to w razie jego kradzieży będzie ponosił za niego odpowiedzialność materialną wobec pracodawcy, w przypadku gdy zaniechał jego należytego zabezpieczenia
Jeśli pracodawca powierzył pracownikowi mienie, z obowiązkiem jego zwrotu lub wyliczenia się z niego, to wówczas odpowiedzialność materialna tego pracownika ma znacznie surowszy charakter niż w przypadku tej odbywającej się na zasadach ogólnych.Pracownik odpowiada bowiem za całość szkody w powierzonym mu mieniu. Nie ma wtedy zastosowania zasada ograniczenia jego odpowiedzialności do wysokości jego trzymiesięcznego wynagrodzenia z chwili powstania szkody.Ponadto może się on zwolnić od odpowiedzialności za szkodę powstałą w powierzonym mieniu jedynie wówczas, gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia (art. 124 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]).[srodtytul]Złe zabezpieczenie[/srodtytul]Kradzież powierzonego mienia...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA