fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ewidencja usług dla zagranicznego kontrahenta

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Świadczymy usługi na rzecz zagranicznych (unijnych) kontrahentów, od których VAT rozlicza usługobiorca w kraju swojej siedziby. W którym momencie powinniśmy wykazać te usługi w ewidencji, deklaracji VAT, informacji podsumowującej?
Zarówno przepis dotyczący ewidencji (art. 109 ust. 3a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link]), jak i przepis dotyczący obowiązku uwzględniania takich usług w informacji podsumowującej (art. 100 ust. 11 ustawy o VAT), odwołują się do art. 19 ust. 19a ustawy o VAT, określającego specyficzny moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług.Regulacje te, odczytywane literalnie, prowadzą do wniosku, że gdy podatnik świadczy usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów i miejscem ich świadczenia jest – zgodnie z art. 28b ustawy o VAT – kraj siedziby usługobiorcy, obowiązek wykazania tych usług w ewidencji, deklaracji VAT i informacji podsumowującej powstaje z chwilą ich wykonania.Wniosek ten wzmacnia treść § 11 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6FA6BA61E3EB6B2AE06846CF28E69002?id=291169]rozporządzenia ministra finansów w sprawie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA