fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Najmem lepiej dzielić się z małżonkiem

www.sxc.hu
Małżonkowie mogą rozliczać przychody (dochody) z najmu nieruchomości będącej ich współwłasnością po połowie. Takie rozliczanie przychodów ma również pozytywny skutek w przypadku VAT. Wówczas limit zwolnienia dla małych podatników funkcjonuje odrębnie dla każdego z małżonków.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wynajmujące nieruchomości komercyjne , nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia z VAT, jak to ma miejsce w przypadku wynajmu na cele mieszkaniowe. Dlatego nierzadko takie osoby stają się podatnikami VAT mimo woli - wystarczy, że roczny czynsz za wynajem nieruchomości (jednej lub kilku) przekroczy 100.000 PLN. Wynajmujący staje się czynnym podatnikiem VAT chociaż wcale nie rejestrował działalności gospodarczej. Musi się zarejestrować jako podatnik VAT, wystawiać faktury, składać deklaracje i - co najistotniejsze - płacić podatek VAT. Jeżeli tego nie uczyni, kontrola podatkowa ustali zaległość podatkową. Zakładając, że kontrola będzie przeprowadzona po kilku latach, łączna wartość zaległości oraz odsetek za zwłokę może okazać się porażająca. [srodtytul]Czynsz rośnie, gdy wchodzisz w VAT [/srodtytul]
Status podatnika VAT nie dla każdego jest pożądany. Najlepiej, gdy najemca sam też ma taki status – wówczas odliczy sobie 22-proc. VAT doliczony do wartości czynszu. Jednak wielu najemców nie ma takiej możliwości, gdyż prowadzą oni działalność zwolnioną z VAT lub są zwolnieni podmiotowo. Największą grupę najemców o takim charakterze stanowią drobni przedsiębiorcy, różne szkoły i inne instytucje edukacyjne, placówki medyczne, banki oraz instytucje publiczne. W takiej sytuacji wynajmujący ma niewielkie możliwości zrekompensowania najemcy wzrostu czynszu o wysokość VAT, bez uszczerbku dla własnej kieszeni. [srodtytul]Ratunek w żonie lub mężu [/srodtytul] Małżeńska współwłasność wynajmowanej nieruchomości pozwala podwoić limit VAT, uprawniający do zwolnienia z płacenia tego podatku. W efekcie łączny czynsz najmu nie skutkujący obowiązkiem opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług wynosi 200 000 PLN w roku podatkowym. Zanim skorzystamy z tej możliwości, należy jednak upewnić się , że dochody z najmu nie są rozliczane tylko przez jednego z małżonków. Art. 8 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] pozwala, by cały dochód ze wspólnej własności opodatkował tylko jeden z małżonków. Wiele osób korzysta z tego, żeby uprościć rozliczenie. Dla ryczałtowców taką samą możliwość daje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77426]ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne[/link] ( art. 11 ust. 6). [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]Ustawa o VAT[/link] nie zawiera szczegółowych zapisów w tym zakresie, lecz zasadne wydaje się, że jeśli na cele podatku dochodowego dochód (przychód) dzieli się po połowie na oboje małżonków, to obrót dla celów VAT powinien być tak samo podzielony. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie, iż jeden z małżonków uzyskuje cały obrót, a przychodu - jedynie połowę. Takie podejście prezentują również organy podatkowe. [srodtytul]Wystawcie oddzielne rachunki [/srodtytul] Jest jednak coś, o czym trzeba pamiętać, gdy oboje małżonkowie są podatnikami VAT: rachunki za najem powinny być wystawiane odrębnie przez każdego z nich, choć taki rachunek na połowę ceny najmu lokalu wygląda dość egzotycznie. Wystawienie jednego rachunku za całość czynszu w moim przekonaniu może grozić ustaleniem przez organ podatkowy, iż podatnikiem VAT staje się jedna osoba, a nie małżeństwo. Wówczas korzysta ona z jednego limitu zwolnienia dla małych podatników. Za pozytywne rozwiązanie należy uznać fakt, że dochody ze wspólnej nieruchomości mogą być rozliczane wspólnie lub indywidualnie niezależnie od sposobu ich rozliczania w roku ubiegłym. Druga dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku zwiększy się limit obrotów – do 150.000 PLN, którego przekroczenie powoduje utratę zwolnienia z VAT dla małych podatników. [srodtytul]Na koniec przestroga[/srodtytul] Limit zwolnienia jest przewidziany na cały rok, lecz ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu wraz z upływem czasu. Jeżeli zatem najem rozpoczyna się od połowy roku – do wykorzystania pozostaje jedynie pół limitu. [srodtytul][i]Piotr Michalski[/i] [/srodtytul] [srodtytul]Doradca Podatkowy [/srodtytul] [link=http://www.polishtaxes.eu]www.polishtaxes.eu[/link] [i]Czytaj też [link=http://www.rp.pl/artykul/244289,467253_Planuj_VAT__zanim_kupisz_lokal_na_wynajem.html]"Planuj VAT, zanim kupisz lokal na wynajem"[/link][/i]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA