Rpkom

Ministerstwo Infrastruktury: maszt to nie obiekt budowlany

Ministerstwo Infrastruktury zaaprobowało opinię branżowych izb telekomunikacyjnych odnośnie definicji obiektu budowlanego.
W przesłanym Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji projekcie rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie" maszty nabudynkowe zostały wyjęte spod tej kategorii.
Dzięki temu ich lokowanie nie będzie wymagało odrębnego pozwolenia budowlanego, co skróci czas realizacji inwestycji. Ponadto, zdaniem branżowych izb, reżim prawa budowlanego umożliwia obecnie organizacjom ekologicznym blokowanie instalacji nowych urządzeń radiokomunikacyjnych.
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL