fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Za odwlekanie sprawy urząd zapłaci grzywnę

Fotorzepa, Darek Golik
Nieefektywne postępowanie będzie pod kontrolą sądu. Nowe zasady zdyscyplinują urzędników. Wzrosną szanse na odszkodowanie od urzędu
Pozycja petenta w urzędzie zostanie wzmocniona. Będzie on mógł skarżyć się nie tylko na jego bezczynność, ale także na przewlekłość postępowania. Taką zmianę proponuje MSWiA w skierowanym właśnie do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekcie nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BC848DBAFF543D59AF4B5856E5509C35?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link].
[srodtytul]Bez konkretów[/srodtytul]
– Bezczynność postępowania polega na tym, że urząd nie podejmuje w terminie określonym prawem działań, nie wydaje stosownego aktu i nie informuje o tym stron postępowania – tłumaczy Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.
– Z przewlekłością postępowania mamy natomiast do czynienia, gdy urząd podjął się wykonania jakichś czynności administracyjnych, ale są one nieefektywne, trwają długo i nie przynoszą konkretnych rozwiązań. Zażalenia na przewlekłość postępowania mogą mieć wpływ na staranność zawodową pracowników administracji – dodaje.
– Dziś k.p.a. nie pozwala na skarżenie przewlekłości postępowania. W efekcie urzędy mogą niejednokrotnie bezkarnie wykonywać np. szereg czynności pozornie lub w dużym odstępie czasu. Formalnie więc nie są bezczynne – tłumaczy Anna Konfino, radca prawny w kancelarii Baker & McKenzie. – Projektowana zmiana to dobra wiadomość dla obywateli i firm.
[b]– Rozszerzenie prawa do złożenia do urzędu wyższej instancji zażalenia na przewlekłość postępowania pozwoli na składanie skarg na przewlekłość do sądu administracyjnego. W razie niewykonania wyroku możliwe będzie wymierzenie urzędowi grzywny – wyjaśnia Anna Konfino. [/b]
Jest dziś też problem odpowiedzialności urzędu za szkody, które wyrządził petentowi przewlekłością działania. Gdy urząd zapłaci na mocy wyroku sądu grzywnę za przewlekłość, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych stanie się łatwiejsze.
– Aby jednak roszczenie odszkodowawcze było zasadne, strona będzie musiała udowodnić, iż faktycznie poniosła szkodę w związku z przewlekłym załatwianiem sprawy – ocenia Marek Gruchalski, prawnik z kancelarii Nowakowski i Wspólnicy.
[srodtytul]Pożądane rozwiązanie[/srodtytul]
– Dziś strona niezadowolona ma prawo zaskarżyć sposób prowadzenia postępowania do urzędu wyższego stopnia. Mówimy wówczas o skardze na bezczynność organu. Jednakże kodeksowa konstrukcja terminowego załatwienia sprawy pozwala mu odwlekać jej załatwienie poprzez podejmowanie czynności, które to umożliwiają – tłumaczy Marek Gruchalski, prawnik z kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. – Co do zasady urzędy obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W praktyce jest często inaczej – dodaje.
Z kolei Joanna Sebzda-Załuska, radca prawny w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, uważa, iż najważniejsze jest to, że projektowane zmiany otwierają drogę do zwalczania przewlekłego działania urzędów również na drodze sądowej, czego wyrazem jest planowana zmiana art. 3 § 2 pkt 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166934]prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[/link].
– Wszelkie działania, które służą zdyscyplinowaniu administracji publicznej, są pożądane, sprawiedliwe, a nawet zbawienne – konkluduje profesor Michał Kulesza.
[ramka][b]Jakie będą kary pieniężne[/b]
[b]Wojewódzki sąd administracyjny, w myśl proponowanych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, będzie mógł wymierzyć urzędowi publicznemu[/b], który nie wykonuje wyroku stwierdzającego przewlekłość postępowania administracyjnego i nakazującego zaniechanie tego, grzywnę do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Na dzień dzisiejszy mogłoby to być przeszło 30 tys. zł.
Grzywna nie będzie miała charakteru świadczenia na rzecz strony skarżącej. Ma być karą za ignorowanie wyroków sądów administracyjnych. Obecnie można już wnosić skargi na przewlekłość postępowania sądowego, prokuratorskiego, egzekucyjnego i bezczynność administracji.[/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora
[mail=j.kowalski@rp.pl]j.kowalski@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA