Mniejszości

Przegląd wiadomości polonijnych

[srodtytul]Mińsk[/srodtytul]
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi odmówiło akredytacji telewizji Biełsat. Oficjalnym powodem są zastrzeżenia prokuratury, która uważa, że telewizja łamie przepisy ustawy o mediach masowych, nie uzyskując wymaganych pozwoleń przy zatrudnianiu białoruskich obywateli. [srodtytul]Białoruś[/srodtytul]
Milicja wkroczyła do Domu Polskiego w Iwieńcu. Funkcjonariusze z Wołożyna zażądali kopii dokumentów finansowych oraz zaświadczenia o kierowaniu placówką przez dyrektor Teresę Sobol. Kontrola finansowa prowadzona była tam już od sierpnia do grudnia przez Departament Kontroli Finansowej w Mołodecznie. Nie znaleziono wówczas żadnych nieprawidłowości. Wcześniej pracownicy białoruskiego urzędu skarbowego sprawdzali legalność usług (chodzi głównie o naukę języka polskiego) wykonywanych w Domu Polskim w Baranowiczach. [srodtytul]Irlandia[/srodtytul] Mieszkający w Amsterdamie 25-letni Polak skazany został w Dublinie na pięć lat pozbawienia wolności za przemyt w żołądku 84 kapsułek kokainy o czarnorynkowej wartości 58 tys. euro. [srodtytul]Litwa[/srodtytul] Litewska Główna Komisja Etyki Służbowej wszczęła dochodzenie wobec posła Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego po tym, jak konserwatywny poseł Rytis Kupcinskas oskarżył Polaka o zachowanie niezgodne z zasadami etyki polityka. Niezadowolenie litewskiego posła wzbudziły krytyczne wypowiedzi Tomaszewskiego o przestrzeganiu praw polskiej mniejszości na Litwie. [srodtytul]Wilno[/srodtytul] W nocy z 28 na 29 listopada na fasadzie Ambasady Polskiej w Wilnie pojawił się namalowany odwrócony krzyż i napis po litewsku „Polacy won z Litwy”. Napis został natychmiast zamalowany. Ambasada wystosowała notę do litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które wyraziło ubolewanie. Swoje oburzenie w związku z incydentem okazało również wiele środowisk na Litwie. Sprawcą okazał się nieletni uczeń jednej z wileńskich szkół. [srodtytul]Paryż[/srodtytul] W Paryżu po raz pierwszy zorganizowano bożonarodzeniowy jarmark europejski. Wśród ponad 20 krajów swoje stoiska miały polskie miasta i regiony. Silnie reprezentowane było Podkarpacie, które w ostatnich tygodniach prowadziło w Paryżu kampanię promującą walory turystyczne i inwestycyjne regionu. Francuzów do przyjazdu zachęcał też Gdańsk, który jest po Warszawie i Krakowie najchętniej wybieranym celem podróży francuskich turystów w Polsce.Szwecja Podczas spotkania z Polonią w Sztokholmie marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zapowiedział wsparcie finansowe ze strony Polski również dla Polonii w Europie Zachodniej i USA. Stwierdził, że dla wspierania Polaków na Wschodzie zostały już stworzone podstawy instytucjonalne, a wzrastająca zasobność kraju pozwala na kierowanie wsparcia do Polaków na Zachodzie. [srodtytul]Warszawa[/srodtytul] Polska podpisze serię umów o współpracy w zakresie opieki konsularnej z krajami Unii Europejskiej. W placówce konsularnej jednej ze stron będzie mógł urzędować konsul kraju, który w danym miejscu nie ma przedstawicielstwa. Na mocy takiej umowy w polskim konsulacie w Kaliningradzie pracował będzie konsul Szwecji. [srodtytul]Warszawa[/srodtytul] Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało „Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009”. W raporcie przedstawiono sytuację polskiej mniejszości w 30 krajach, głównie tych, gdzie Polaków jest najwięcej, lub w których istotnie wpływają na politykę. Opisano między innymi Litwę, Białoruś, Ukrainę, ale także kraje Europy Zachodniej oraz Ameryk Północnej i Południowej.Dania Według Duńskiej Izby Turystyki Polacy są trzecim po Japończykach i Kanadyjczykach narodem, który wydaje największe sumy podczas pobytu w Danii. Według podanych wyliczeń jest to prawie 100 euro dziennie. Do Danii jeżdżą z Polski najczęściej rodziny z dziećmi i biznesmeni. [srodtytul]Litwa[/srodtytul] Litewski rząd planuje zmniejszenie kwot przyznawanych na ucznia w szkołach mniejszości narodowych. Jednocześnie podjęto decyzję o poważnym programie inwestycyjnym dla litewskich szkół na Wileńszczyźnie. Przedstawiciele polskiej mniejszości obawiają się, że może to spowodować odpływ uczniów z polskich i mieszanych rodzin ze szkół polskich, utrzymywanych ze środków samorządowych, do nowych i lepiej wyposażonych szkół litewskich utrzymywanych przez administrację rządową lub resort oświaty. [srodtytul]Francja[/srodtytul] W związku z obchodami Roku Chopinowskiego we Francji pojawiła się propozycja, aby prochy kompozytora przenieść z cmentarza Pere-Lachaise do Panteonu. O umieszczenie szczątków Chopina pomiędzy najwybitniejszymi Francuzami zaapelował do prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego komisarz obchodów Roku Chopinowskiego – Alain Duault. W Panteonie spoczywają już między innymi prochy Marii Skłodowskiej-Curie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL