Poradniki

Opłacalność ryczałtu może znacznie wzrosnąć w 2010 r.

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Również w 2010 r. możemy wybrać formę opodatkowania wpływów z wynajmu mieszkania odziedziczonego czy wybudowanego na wynajem. Jeśli jednak wejdzie w życie zmiana polegająca na likwidacji stawki 20-procentowej tego ryczałtu jego opłacalność znacznie wzrośnie.
Tak jak w 2009 r. i latach poprzednich możemy z dochodów z najmu, dzierżawy, a także podnajmu i poddzierżawy rozliczać się w 2010 r.:
>> w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, >> na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, ze stawkami 18 i 32 proc.
Tylko z dzierżawy i wynajęcia składników należących do majątku trwałego firmy, np. lokalu użytkowego lub jego części, rozliczamy się jako przedsiębiorcy tak jak z innych dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej, doliczając dochód z wynajmu do tych dochodów. Wybór sposobu rozliczeń z fiskusem ma, oczywiście, również przedsiębiorca, jeśli wynajmuje czy wydzierżawia dobra należące do jego majątku prywatnego, niemające związku z prowadzeniem firmy. Wyboru dokonujemy, składając naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie. Jest na to czas do 20 stycznia 2010 r. W tym terminie można zrezygnować z ryczałtu lub przeciwnie – z opodatkowania na zasadach ogólnych. Bez takiego oświadczenia będziemy się w 2010 r. rozliczali z wpływów z najmu czy dzierżawy w takiej samej formie jak w 2009 r. W trakcie roku podatkowego decyzji zmienić nie można. [srodtytul]Szykuje się zmiana stawek [/srodtytul] Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy może być w wielu sytuacjach nie tylko wygodniejszy niż opodatkowanie na zasadach ogólnych, ale i korzystniejszy. Tak będzie jeśli prezydent podpisze zmianę ustawy 21 czerwca 2001 r. o ochronie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyjętą po poprawkach Senatu. Zawiera ona także ważną zmianę wysokości stawek. Teraz obowiązują dwie stawki ryczałtu od przychodów z najmu >> nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro — wynosząca 8,5 proc., >> a od części przychodów powyżej 4 tys. euro, 20 proc. Jeśli przychody te osiągają oboje małżonkowie, limit 4 tys. euro dotyczy łącznie ich obojga. Jeśli wskazana nowelizacja stanie się obowiązującym prawem, od 1 stycznia 2010 r. będzie obowiązywała tylko jedna stawka: 8,5 proc. bez względu na wysokość przychodów osiąganych z tego źródła. Z tego powodu opłacalność tej formy opodatkowania znaczne wzrośnie, choć ryczałt płaci się od przychodu, czyli kwot czynszu otrzymanych od najemcy czy dzierżawcy. Tymczasem przedmiotem opodatkowania na zasadach ogólnych, wedle skali podatkowej, jest dochód, czyli różnica między tymi kwotami a kosztami ich uzyskania. Do kosztów uzyskania należą nie tylko opłaty eksploatacyjne za mieszkanie, podatek od nieruchomości, ale także np. wydatki na remont, odpisy amortyzacyjne od wartości mieszkania, domu itd. Raczej już tylko wyjątkowo, gdy np. właściciel mieszkania planuje remont wynajmowanego mieszkania, bardzie opłacalne może okazć się opodatkowanie na zasadach ogólnych. [b]Uwaga! Jeśli w danym miesiącu lokator nie zapłacił czynszu, to nie ma przychodu ani dochodu i nie ma także podatku. Jeśli w następnym miesiącu lokator zapłacił czynsz za dwa miesiące, wynajmujący zapłaci podatek od całej uzyskanej od niego kwoty.[/b] [ramka][b]Zawiadomienia od podatników[/b] [b]Do 20 stycznia 2010 r. składa się:[/b] >> pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania wpływów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (uwaga: nie składa się go, jeśli podatnik był w 2009 r. opodatkowany w tej formie i chce ją kontynuować) >> zawiadomienie o opłacaniu ryczałtu co kwartał (uwaga: nie składa się go, jeśli podatnik rozliczał się w 2009 r. w tej formie i chce ją kontynuować) >> oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu przez jednego z małżonków (uwaga: te oświadczenia składa się corocznie) [/ramka] [ramka][srodtytul]Czytaj też:[/srodtytul] [ul] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,409069_Wazne_sa_ulatwienia_w_rozliczeniach_.html][srodtytul]Ważne są ułatwienia w rozliczeniach [/srodtytul][/link][/li] [/ul] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL