Wydatki trzeba skrupulatnie udokumentować

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Rozliczając projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie, musimy pilnować terminów przesyłania wniosków o płatności, a także kopii faktur
Przedsiębiorca, którego projekt zakwalifikował się do wsparcia, zanim je otrzyma, musi rozliczyć poniesione wydatki. Robi to, wskazując we wnioskach o płatność wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem.Każdy taki wniosek składany jest w formie elektronicznej i papierowej z częstotliwością określoną w umowie o dofinansowanie lub zgodnie z najbardziej aktualnym, zatwierdzonym przez instytucję wdrażającą, harmonogramem realizacji inwestycji, tzw. harmonogramem rzeczowo-finansowym. [srodtytul]Co trzeba dołączyć[/srodtytul]Niezbędnymi załącznikami do wniosku o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami ich zapłaty, jak również kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac (także poświadczone za zgodność z oryginałem).Dobrze jest o tym pamiętać już na etapie wystawiania dokumentów księgowych, chociażby z tego powodu, aby uzgodni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL