Finanse

Gminy wybudują mniej kanalizacji

Do 2015 r. inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową wyniosą ok. 30 mld zł. To ponad dwa razy mniej, niż planowały samorządy
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) dobiega końca. Projekt, który zostanie wkrótce przedstawiony Radzie Ministrów, zakłada zainwestowanie do 2015 r. ok. 30 mld zł w gospodarkę wodno-ściekową kraju. – To oznacza rezygnację z połowy inwestycji. Gminy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na mniejsze dochody, liczyły na dofinansowanie inwestycji – mówi Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wszystkie miejscowości powyżej 2 tys. mieszkańców powinny posiadać do 2015 r. oczyszczalnię ścieków. W tym roku Polska musi spełnić unijne normy w zakresie zanieczyszczeń wód. Niewypełnienie zobowiązań będzie oznaczało kary finansowe. Gminy muszą więc prowadzić kosztowne inwestycje. Ale tylko projekty umieszczone na liście priorytetowej w KPOŚK mogą się ubiegać o unijne dofinansowanie. Dlatego samorządy starały się za wszelką cenę o wpisanie swoich inwestycji do programu. Ich propozycje opiewały na 73 mld zł.
Ostatecznie w projekcie drugiej aktualizacji KPOŚK znalazło się 1313 priorytetowych inwestycji, w ramach których ma zostać wybudowanych 30,6 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz 746 oczyszczalni ścieków. [wyimek]73 mld zł chciały wydać do 2015 r. na inwestycje w kanalizację samorządy[/wyimek] – Kluczowe dla spełnienia zobowiązań akcesyjnych będą inwestycje w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców, które generują 85 proc. wszystkich zanieczyszczeń biodegradowalnych – uzasadnia wybór Wojciech Nasiłowski, główny specjalista w Departamencie Inwestycji i Nadzoru Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnego za aktualizację programu. Gminy uznane za priorytetowe nie dostaną jednak dotacji od razu. Najpierw muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą opłacalność ekonomiczną projektu, a jednym z trudniejszych do wypełnienia wymogów jest konieczność przyłączenia przynajmniej 120 mieszkańców na kilometr kanalizacji. – Samorządy mogą się spodziewać wsparcia realizacji projektów z funduszy unijnych na poziomie 30 – 40 proc. – dodaje Wojciech Nasiłowski. KPOŚK jest już po konsultacjach międzyresortowych. Rząd ma się zająć projektem na przełomie grudnia i stycznia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL