Stałe miejsce prowadzenia działalności i nowa definicja podatnika

www.sxc.hu
Ustalenie, czy kontrahent ma – poza siedzibą – stałe miejsce prowadzenia działalności, jest konieczne, by stwierdzić, w którym kraju opodatkowana ma być dana usługa i kto będzie zobowiązany do naliczenia podatku
Duże znaczenie ma tu również nowa, „pomocnicza” definicja podatnika, która powoduje, że zwiększa się zakres przypadków, w których miejscem świadczenia (a więc i opodatkowania) usług będzie miejsce, gdzie podatnik usługobiorca ma siedzibę.[srodtytul]Decydujące przesłanki[/srodtytul]Ani [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawa o VAT[/link], ani unijne dyrektywy nie zawierają definicji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.Pojęcie to zostało doprecyzowane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnoszącym się do art. 9 ust. 1 VI dyrektywy. Przepis ten (obecnie jego odpowiednikiem jest art. 43, a od 1 stycznia 2010 r. art. 44 i 45 dyrektywy 2006/ 112/WE) mówi o „stałym miejscu prowadzenia działalności” w kontekście miejsca świadczenia usług.W wyrokach w sprawach:- C-260/95 (Commissioners of Customs & Excise),- C-190/95 (ARO Lease B.V.),- C-231/94 (Faaborg-Gelting Linien A/S),- C-168/84 (Günter Be...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL