Warzywa i owoce pod specjalnym nadzorem

www.sxc.hu
Jakość płodów rolnych, a także wytwarzanych z nich wyrobów badana jest przede wszystkim u producentów, ale też na granicy, gdzie sprawdzane są zarówno eksportowane, jak i importowane wiktuały
Pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oceniają również i na wniosek producentów wydają świadectwa potwierdzające jakość handlową. Kontrolują też spełnienie warunków potrzebnych, by produkt uzyskał chronioną nazwę pochodzenia, oznaczenie geograficzne lub świadectwo szczególnego charakteru.Zajmują się nie tylko typowymi produktami rolnymi, ale i dziko rosnącymi (jagodami, grzybami itp.), a także gotowymi wyrobami żywnościowymi. Eliminują też z rynku zafałszowane produkty.[srodtytul]Czasem trzeba płacić[/srodtytul]W trakcie kontroli inspektor ma prawo wstępu do pomieszczeń i pojazdów. Może też żądać pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli. Sama kontrola obejmuje dokumenty umożliwiające identyfikację artykułu, atesty jakościowe, wyniki badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o odpowiedniej jakości handlowej. Może to być też sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL