Firmowe zapomogi pod lupą związków

www.sxc.hu
Związki zawodowe nie mają bieżącego wglądu w dokumentację pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Taką kontrolę może przeprowadzać tylko komisja rewizyjna
[b]W firmie funkcjonuje kasa zapomogowo-pożyczkowa. Kto może ją kontrolować: związki zawodowe czy komisja rewizyjna? A czy pracodawca ma prawo wglądu w dokumentację tej kasy? [/b]Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP) to źródło finansowej pomocy przyznawanej w postaci zapomóg oraz krótko- i długoterminowych pożyczek. PKZP można stworzyć w każdym zakładzie pracy, o ile chce do niej przynależeć co najmniej dziesięciu pracowników. Gdy chętnych jest mniej, to PKZP może mieć charakter kasy międzyzakładowej. W jednym zakładzie pracy kasa zapomogowo-pożyczkowa może być jednak tylko jedna, a jej członkami mogą być nie tylko pracownicy, ale też emeryci i renciści.Pieniądze z PKZP pochodzą m.in. z wkładów członkowskich, wpisowego czy darowizn i zasadniczo są lokowane w trzech funduszach: oszczędnościowo-pożyczkowym, rezerwowym oraz zapomogowym. Tak stanowi [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71048]rozporządzenie Rady Ministrów z 1...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL