Pożyczki z zagranicy bez ograniczeń

www.sxc.hu
Spółka, która przed 2005 r. zaciągnęła pożyczkę od zagranicznego udziałowca, całość odsetek może zaliczyć do kosztów
[b]Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 października 2009 r. (sygn. III SA/ Wa 548/09).[/b]Dotyczył on spółki, która w 2001 r. wzięła pożyczkę od udziałowca z Austrii. Odsetki przekraczały ograniczenia wynikające z przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT (patrz ramka). Z przepisu tego wynika, że jeśli pożyczka przekracza trzykrotność kapitału zakładowego, to odsetki od kwoty przekroczenia nie są kosztem uzyskania przychodów. Dotyczy to pożyczek od podmiotu posiadającego 25 proc. lub więcej udziałów.Od 1 stycznia 2005 r. zasada ta obowiązuje wszystkich udziałowców. Wcześniej, co do zasady, ograniczenia te dotyczyły tylko pożyczek od podmiotów z siedzibą za granicą. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175760]Ustawą z 18 listopada 2004 r. nowelizującą ustawę o CIT (DzU nr 254, poz. 2533)[/link] rozszerzono je. To dlatego, że były wątpliwości, czy przepis ustanawiając...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL