Praca, emerytury, renty

ZUS uwzględni pracę w Australii

Flickr
Ubiegający się o emeryturę będą mogli sumować polskie i australijskie okresy ubezpieczeń
7 października 2009 r. Jolanta Fedak, minister pracy, i Stephen Smith, minister spraw zagranicznych Australii, podpisali w Warszawie umowę o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią oraz porozumienie administracyjne w sprawie jej stosowania.
Z dobrodziejstw umowy będą mogły skorzystać osoby, które mają lub miały prawo stałego pobytu w Australii i podlegają lub podlegały polskiemu ustawodawstwu. Dotyczy ona przede wszystkim emerytur, ale także rent i zasiłków pogrzebowych. Pozwoli ona sumować okresy ubezpieczenia w Polsce i Australii. Osoby, które nie będą mieć prawa do świadczeń zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym jednego z państw, po dodaniu do siebie na podstawie umowy okresów w obu państwach będą mogły uzyskać świadczenia częściowe z jednego lub obu państw.
Umowa określa szczegółowe zasady tego łączenia. Zasadniczo minimalny okres uprawniający do sumowania to 12 miesięcy ubezpieczenia w Polsce. Ze strony australijskiej – 12 miesięcy stałego pobytu w tym państwie w wieku produkcyjnym, z czego nieprzerwanie przez sześć miesięcy, z tym że nie ma warunku minimalnego okresu, jeśli dana osoba ma tam pobyt stały. Na podstawie umowy będą także dokonywane transfery świadczeń pomiędzy Polska i Australią. Aby uzyskać świadczenie, wystarczy złożyć wniosek w ubezpieczalni jednego z państw. Wyeliminowany ma być również problem podwójnego opłacania składek – będą opłacane tylko w państwie delegującym pracownika. Wszystkie te rozwiązania mają sprzyjać migracjom pomiędzy Polską a Australią. [b]Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po pisemnym oświadczeniu przez ostatnie z państw o zakończeniu ustawowych i konstytucyjnych procedur przez siebie stosowanych. Trudno więc przewidzieć, kiedy dokładnie się to stanie.[/b] Polonia australijska jest szacowana na 170 tysięcy osób. W ostatnich latach jej przedstawiciele zwracali się do Ministerstwa Pracy o uregulowanie polsko-australijskich stosunków w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Doskwiera im przede wszystkim utrata polskich okresów ubezpieczenia oraz braku transferu świadczeń. Negocjacje umowy rozpoczęto w 2007 roku. Po umowach z USA i Kanadą, które weszły w życie w tym roku (odpowiednio 1 marca i 1 października), jest to kolejny traktat z państwem zza oceanu z największymi skupiskami Polonii. jam [b] [link=https://grafik.rp.pl/grafika2/383512]Zobacz treść umowy[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL