Zastępcę także trzeba zgłosić do ubezpieczeń

Przyjęliśmy do firmy na zastępstwo za przebywającą na urlopie macierzyńskim kobietę. Czy taką pracownicę także trzeba zgłosić w ZUS? Jeśli tak, to ile mamy na to czasu?
Każdy pracodawca jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne ma obowiązek zgłosić swojego nowo przyjętego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzać za niego składki w odpowiedniej wysokości.Zgłoszenia takiego dokonuje na formularzu ZUS ZUA w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Tą jest data zatrudnienia. Pracownik, także ten pracujący na umowę na zastępstwo, podlega wszystkim ubezpieczeniom obowiązkowo – od momentu nawiązania stosunku pracy do daty jego ustania.W związku z tym przedsiębiorca powinien zgłosić go do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego oraz do zdrowotnego. Ponadto co do zasady pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.[i]Podstawa prawna:– art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2E50432BEE180E6E2039767AB76C6410?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpiecz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL