Jeśli zatrudniasz uczniów, szybko złóż wniosek o dofinansowanie

Pracodawcy, którzy w swoich firmach przygotowują do zawodu młodych pracowników, do 15 listopada muszą do ochotniczych hufców pracy złożyć podania o refundację wynagrodzeń młodocianych. Jeśli się spóźnią, mogą nie otrzymać wsparcia
Nie wszyscy jednak przedsiębiorcy muszą się spieszyć z wnioskami i składać je w tym terminie. Nie dotyczy to tych, którzy prowadzą przygotowanie zawodowe młodocianych, z którymi poprzedni pracodawca rozwiązał umowę. Tacy pracodawcy wnioski o zawarcie umów o refundację muszą złożyć do OHP w miesiącu, w którym przejęli pracownika. Wskazuje na to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185485]rozporządzenie z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518 ze zm.)[/link]. Ponadto zgodnie z nim, jeśli nauka zawodu odbywa się w formach pozaszkolnych, wówczas wspomniany wniosek należy złożyć do 20. każdego miesiąca.[b]Na rozpatrzenie sprawy trzeba czekać maksymalnie 30 dni od złożenia podania.[/b] W tym czasie komenda wojewódzka OHP musi poinformować o tym, czy dokument taki ma ewentualne braki albo jaka jest w stosunku do niego decyzja. Jeśli jest pozytywn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL