Sprawdź, czy wiesz, jak ewidencjonować zaliczki i zadatki

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Zgodnie z ustawą o VAT przyjęcie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Trzeba je udokumentować fakturą i odprowadzić podatek
Wynika to z art. 29 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=287627DDD98B075DC160FA0551687A71?id=172827]ustawy o VAT[/link]. Stanowi on, że podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika pomniejszone o kwotę należnego podatku.W sytuacji, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.Inaczej traktują zaliczki przepisy o podatku dochodowym: nie wpływają one na te rozlic...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL