• 23.10.2018

Czy przy zwolnieniu pracownika zatrudnionego na czas określony trzeba wypłacić odprawę?

[b]Zatrudniamy ponad 20 osób. Zwolniliśmy pracownika, który miał umowę na czas określony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem dwutygodniowego wymówienia. W świadectwie pracy podaliśmy, że przyczyna rozwiązania angażu leży po stronie pracodawcy. Czy pracownikowi przysługuje odprawa finansowa?[/b][b]Tak.[/b] Przesądza o tym art. 1 ust. 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524] ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link]. Muszą ją stosować wszyscy pracodawcy, niezależnie od rodzaju swojej działalności, jeśli zatrudniają co najmniej 20 pracowników i chcą się z nimi rozstać z przyczyn leżących po stronie zakładu.[i]Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/6,371404_Pracownik_z_czasowym_angazem_otrzyma_odprawe.html]"Pracownik z czasowym angażem otrzyma odprawę"[/link][/i][i]Prosimy również o z...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL