Odsetki dla udziałowca nie zawsze w całości pomniejszą dochód spółki

Fotorzepa, Darek Golik
Choć przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji obowiązują od dziesięciu lat, ustalenie kwoty odsetek, które na ich podstawie nie są kosztem podatkowym, nadal sprawia problem
Chodzi o art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami nie uważa się za koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż25 proc. udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25 proc. udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki.Przy czym kosztem podatkowym nie są odsetki w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są też odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL