fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wypowiedzenie zmieniające nie dla mianowanego

www.sxc.hu
Czy samorządowemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można zmienić warunki pracy, stosując wypowiedzenie zmieniające?
[b]Nie.[/b] Wypowiedzenie zmieniające jest jedną z instytucji prawa pracy umożliwiającą dokonywanie zmian warunków pracy i płacy pracownika jednostronnie przez pracodawcę. Pracodawca, stosując wypowiedzenie zmieniające, może dokonać zmian warunków pracy i płacy określonych w umowie o pracę lub niekorzystnej zmiany innych warunków zatrudnienia. Należy jednakże pamiętać, że stosując wypowiedzenie zmieniające, pracodawca nie może dokonać określonych zmian, np. umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony. Ponadto zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego jest ograniczone w przypadku pracowników, których stosunek pracy korzysta ze szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy.
Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę. Dodatkowo poprzedzająca ją ustawa z 22 marca 1990 r. przewidywała również zatrudnienie na podstawie mianowania, a należy pamiętać, że tak nawiązane stosunki pracy wciąż funkcjonują w obrocie prawnym. Mając na uwadze, że podstawą nawiązania stosunku pracy mogą być zarówno mianowanie, wybór, powołanie, jak i umowa o pracę, należy stwierdzić, iż zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego nie jest możliwe w stosunku do wszystkich pracowników samorządowych. Możliwość zmiany warunków pracy i płacy pracownika w trybie wypowiedzenia zmieniającego pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, wyboru i powołania uznaje się za wyłączoną. Brak możliwości zastosowania wypowiedzenia zmieniającego w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania i wyboru został potwierdzony w dotychczasowym orzecznictwie. Przytoczyć można chociażby[b] wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 1998 r.[/b], w którym sąd stwierdził, że pracownikowi mianowanemu nie można wypowiedzieć warunków pracy lub płacy na podstawie art. 42 k.p. [b](sygn. akt I PKN 480/97).[/b]
W praktyce oznacza to, że tylko w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę możliwe będzie zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego zgodnie z wszystkimi wymogami formalnoprawnymi przewidzianymi w kodeksie pracy, stosownie do rodzaju umowy zawartej z danym pracownikiem, oraz z uwzględnieniem szczególnej ochrony stosunku pracy niektórych kategorii pracowników. [i][b]Podstawa prawna:[/b] – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=97BEE8DECF593A8DF6FFE62790AFCCBB?id=292862]ustawa z 21 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link], – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A47C0446109FBD0832D9801A046CA6C8?id=76037]ustawa z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link][/i] [i]Autorka jest radcą prawnym w kancelarii Gide Loyrette Nouel[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA