fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Unia Europejska

Jak znaleźć odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej?

[b]Jaka dyrektywa Unii Europejskiej reguluje sprzedaż naturalnych środków leczniczych i suplementów diety? Jak mogę ją znaleźć?[/b]
Polska, jako członek Unii Europejskiej, ma obowiązek wdrażać dyrektywy unijne. A zatem, szukając przepisów dotyczących interesującego nas tematu, powinniśmy najpierw sprawdzić, czy istnieje już polski akt prawny, który implementuje unijne regulacje. W wypadku czytelniczki będzie to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FFB1116FF60799EA53A36BEE576B4981?id=242620]rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. nr 196, poz. 1425)[/link].
Na dole tego dokumentu znajduje się informacja, które rozporządzenia UE zostały w nim wdrożone. Są to: - dyrektywa 2002/46/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych[/b] (Dz. Urz. WE L 183 z 12 lipca 2002 r., str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 490; treść tej dyrektywy można znaleźć na stronie [link=http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm]EUR-Lex[/link], - [link=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:094:0032:0033:PL:PDF]dyrektywa Komisji 2006/37/WE z 30 marca 2006 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2002/46/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia niektórych substancji (Dz. Urz. UE L 94 z 1 kwietnia 2006 r., str. 32)[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA