fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gmina odpowie za niewykonanie orzeczeń

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Czy za niewykonanie wyroku nakazującego kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej podjęcie określonych działań może być nałożona grzywna na gminę?
[b]Tak. [/b]W takich sytuacjach sąd jest zobligowany do wymierzenia kary grzywny. Na odstąpienie od tego nie zezwala również późniejsze wykonanie wyroku przez zobowiązany podmiot. Jedynym warunkiem wymierzenia kary jest wniesienie do sądu skargi na niewykonanie wyroku. Organem zobowiązanym do zapłacenia grzywny będzie wójt jako organ gminy uprawniony do jej reprezentowania. Zgodnie bowiem z art. 110 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 ustawy o pomocy społecznej to gmina realizuje przy pomocy ośrodków pomocy społecznej zadania zlecone administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej. Kierownik ośrodka jest natomiast osobą upoważnioną do wydawania decyzji w imieniu wójta, dlatego odpowiedzialność finansową za niewykonanie wyroku sądowego ponosić może wyłącznie gmina, a kara powinna być skierowana do właściwego z mocy ustawy organu reprezentującego gminę.
[i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=23016E8BA72A8BE3F0CD553D079DC8D9?id=166935]ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz. 1270 ze zm.)[/link]
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=164908F7B37AEDE4A524867144DF5ED3?id=276051]ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU nr 64, poz. 593 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA